Teplické Café Nobel: Posádky v kosmické izolaci

Tým „KOSMOW“; z archivu „KOSMOW“
  •  

Ve 21. století se plánují dlouhodobé pilotované lety do blízkého i hlubokého vesmíru, ale také výstavba nových orbitálních a planetárních základen. K tomu je nezbytné věnovat se dopadům na člověka a malou sociální skupinu, kosmickou posádku, v oblasti psychologické, psychosociální, fyziologické, lékařské a zdravotní. Ve čtvrtek 20. dubna o tom budou na hvězdárně v Teplicích povídat členové týmu „KOSMOW“ pod vedením psycholožky a výzkumné pracovnice Kateřiny Bernardové. Tým funguje pod hlavičkou Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ve spolupráci se společností QED GROUP docenta Radvana Bahbouha.

Základem přípravy kosmických posádek na pilotované lety je sociální akční výzkum a metoda Sociomapování. „Řeč bude o mezinárodním projektu ‚SIRIUS‘, ale také o autorsky vlastní pilotní výzkumné studii ‚AQUAKOSMOW 10‘, realizované s týmem potápěčů v létě 2021 ve Slověnickém mlýně u Českých Budějovic,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Vedoucí českého výzkumného týmu „KOSMOW“ Kateřina Bernardová z Fakulty sociálně ekonomické UJEP a společnosti QED GROUP nabídla do oblasti mezinárodního kosmického výzkumu vlastní komplexní model SOCIÁLNÍHO AKČNÍHO VÝZKUMU, včetně intervenčního a rozvojového přístupu, ke zkoumání a podpoře fungování kosmických posádek a dalších týmů různých exponovaných profesí – vojáků, potápěčů, záchranářů, hasičů, policistů atp. Model byl vytvořen, rozvíjen a ověřován expertním týmem v prostředí českých ozbrojených sil v průběhu 25 let.

Tým „KOSMOW“ působí od roku 2016 v rámci mezinárodního výzkumného projektu „SIRIUS 2016–2027“, organizovaného NASA a Institutem biomedicínských problémů ruské akademie věd, v rámci kterého probíhá série izolačních experimentů v unikátním technickém zařízení NEK (Pozemní experimentální komplex), který je modelem a zároveň simulátorem vesmírné lodě. Díky těmto izolačním pobytům vybraných šestičlenných genderově a mezinárodně smíšených posádek, simulujících dlouhodobé vesmírné lety k různě vzdáleným planetám, bude možné realizovat v brzké budoucnosti pilotované lety do hlubokého vesmíru.

Kateřina Bernardová je zakladatelkou několika odborných expertních a výzkumných pracovišť a zajímavých projektů podpory fungování lidských zdrojů v resortu obrany České republiky. V letech 1999–2015 byla ve služebním poměru vojáka z povolání. Působila v Centru sociálních studií náčelníka Generálního štábu Armády České republiky gen. Jiřího Šedivého jako terénní psycholog, výzkumný a vývojový pracovník, lektor, později náčelník Centra a současně vojskový psycholog GŠ. V současnosti působí jako výzkumná pracovnice v poradenské společnosti QED Group a na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V praxi se věnuje expertní a konzultační činnosti v oblasti řízení a vedení lidí, sociálnímu výzkumu, Sociálnímu akčnímu výzkumu a sociodiagnostice metodou Sociomapování, leadershipu a koučování.

V přednášce budou představeny vysoce specifické projekty s přesahem na mezinárodní úroveň a spolupráci. Prezentace bude určena pouze pro auditorium, které se dostaví na teplickou hvězdárnu, proto nebude pořizován její záznam.

Přednáška se uskuteční v prostorách hvězdárny v Teplicích na Písečném vrchu od 18:00 hodin. Místo si můžete rezervovat na adrese: hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*