Soukromí

Zásady nakládání s osobními údaji
na webech a v časopisech
společnosti Media Concept s.r.o.

Základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti Media Concept s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 02750686. Společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Od 25.5.2018 se řídíme při zpracování vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (General Data Protection Regulation – dále jen GDPR).

  1. Z důvodu zachování soukromí našich čtenářů a obchodních partnerů zaznamenáváme pouze informace potřebné pro chod našich webových stránek a obsahu našich časopisů. Inzerce na našich stránkách není určena pro nepodnikající fyzické osoby, tudíž nesbíráme v tomto směru žádné osobní údaje. Ve vztahu ke spolupracujícím OSVČ a obchodním společnostem uchováváme jen takové údaje, které jsou nezbytné pro plnění smluv a poskytujeme je ke zpracování účetní firmě.
  2. K provozování webů zitusti.cz, zitteplice.cz, zitkraj.cz, seniorskelisty.cz a mediaconcept.cz využíváme cookies – soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Cookies můžete zakázat ve vašem internetovém prohlížeči. Pro statistické informace mohou některé systémy, s nimiž spolupracujeme, využívat anonymizovaných IP adres, které v žádném případě nelze spojit s žádnou konkrétní osobou.
  3. V redakčním a inzertním systému nabízíme inzerci pouze podnikajícím subjektům dle pravidel v obchodním styku. Při zajištění provozu webů spolupracujeme s firmami zajišťujícími redakční systémy, provozy webů a inzertní služby. Jde o služby a společnosti: AdSense, Facebook, Google Analytics, Google +, Idoklad, Instagram, Sklik, Twitter, Wedos, WordPress. Při poskytování služeb mohou některé z nich využívat cookies.
  4. O zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech vás podle čl.12 GDPR informuje Media Concept s.r.o. se sídlem 17.listopadu 7, 40010, Ústí nad Labem, IČ: 02750686.
  5. Mezi práva subjektu údajů patří: právo na informace o zpracování osobních údajů,  právo na přístup subjektu k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů,  právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.