Zvonkohra se představuje – geneze teplického SEN SEN klubu

  •  

Společenský klub Zvonkohra, senzační senioři Teplice  se představuje. Danuško, dala jsi takový oficiální název – já myslela, že si jen tak zavzpomínáme, pokecáme o tom, jak to tenkrát bylo. Na začátku jsme byly my dvě – Ty a já a taky neodbytná jistota, že se něco musí stát, že musíme něco udělat. Protože si dobře rozumíme, máme nápady a už víme, že spolu dokážeme ledacos . Teď je ta chvíle. ., Byla velká „klika,“ když jsem na internetu našla a okamžitě ocenila projekt, jež pod názvem Sen Sen (senzační senioři), uvedla do praxe Nadace Charta 77 v čele s ředitelkou paní Boženou Jirků.. Ke  skvělé vizi jsme se přihlásili a dali si jméno Zvonkohra.

Ano, Helčo, máš pravdu, to bylo tehdy navečer, když jsme v dešti stály na rohu Masarykovy a Benešáku. Zářily Ti oči a byla jsi plná nadšení. Tam se nápad narodil a historie teplického klubu Zvonkohra se začala odvíjet zanedlouho v březnu r. 2014, kdy jsme se my a naši přátelé, prvních pár nadšenců, sešli ve společenském sále knihovny.

Klub vznikl tzv. „na zelené louce,“ a na začátku všeho byl nápad sdružovat dříve narozené lidi a dát jim příležitost, aby si program tvořili i organizovali sami, spontánně a svobodně. Jinými slovy, každý se může na činnosti klubu nejen účastnit, ale především se na ní podílet.

Také se tomu říká seberealizace ( zasněný úsměv). Myšlenka je to jednoduchá, a zároveň novátorská. Krásně jsme si ten záměr zformulovaly :   Společenský klub „ Z v o n k o h r a a spol.“ vytváříme v Teplicích my ve zralém věku, jimž se v čase za středem života významně změnily životní okolnosti a je třeba se s tím vyrovnat. Je správná chvíle, poznat nové přátele. Přijít do prostoru, kde se budeme cítit bezpečně, aktivně se podílet na jeho činnosti a nabídnou ostatním to, co známe a dovedeme,o co se chceme podělit.

O tom, že se ujala, že nás to všechny popadlo, svědčí jednak úspěch, který má u lidí, a také skutečnost, že klub existuje i navzdory ne příliš ideálním vnějším podmínkám. Nemáme totiž žádné vlastní prostory. Je ale pravda, že vedlejším kladným efektem tohoto nedostatku je schopnost velké tvůrčí improvizace. Řekněme, že složitější podmínky nás otužují a nenechají zpohodlnět. Zvonkohra se zaměřuje na zralé lidi žijící samostatně. Takových je většina, a sociologická šetření ukazují, že se často cítí osaměle a izolovaně. Klub jim poskytuje možnost společenského vyžití a nabízí široké množství aktivit, aby si každý nejen mohl vybrat, co ho oslovuje a zajímá, ale rovnou se i podle svých schopností zapojil a podílel na jejich realizaci. Tým profesionálních sociálních pracovníků obstarávajících chod klubu zde nikdo nenajde.

Postupem času se z nás stal skvělý činorodý kolektiv.- Pojď si probrat,. Do čeho se nadšeně pouštíme:

Výlety..Kdo má rád pohyb, může si vybrat některý z pravidelných pěších výletů, jehož cílem je zpravidla nějaký zážitek nebo poznání – takhle jsme např. společně vylezli na Doubravku, na Bořeň, na Radobýl, Komáří vížku, zdolali jsme Liptickou vyhlídku i hřebeny Krušných hor, prošli jsme Portou Bohemicou, navštívili jsme jezero Milada, prozkoumali starou hornickou štolu, už tradicí se pomalu stává předvánoční pouť do oseckého kláštera.

Zájezdy. V roce 2015 Zvonkohra podnikla i dva krásné zájezdy – v červnu do Paříže, kde se právě odehrávaly Dny hudby. Paříž byla úúúýžasná. Když jsme si promítali při sklence vína videa a fotografie, nikomu se nechtělo domů. Pěkně nám Rudolf ten zájezd připravil. Zájezd do Drážďan se mu také povedl. Danuško, víš, že byl proto jmenován Ministrem zájezdů ? Letos se chce ukázat a v červnu chystá Vídeň rozkvetlou růžemi a na podzim Řím.

V červenci několikadenní pobyt v Praze nazvaný Všechny zvony světa . S dokonalou průvodkyní jsme poznali kostela a chrámy i kostelík v Řepích s kouzelným dědečkem kastelánem a varhaníkem současně. Při návratu jsme se shodli, že tahle návštěva Prahy je pro většinu nezapomenutelná.

V Praze jsme byli ještě také v divadle a obědvali na televizní věži na Žižkově. Velký úspěch měl zájezd do Národního technického muzea, kde jsme v historickém televizním studiu natočili video jako hlasatelé i asistenti kameramana.

Sport. Helčo, hlavně nezapomeňme na naše sportovní úspěchy. V klubu je řada borců, kteří mají rádi vodu a plavání. Pro ně byla velkou motivací loňská akce pořádaná Nadací Charta 77 pod názvem „Přeplav svůj La Manche,“ kde Zvonkohra skončila mezi 94 kluby v ČR na druhém místě se stříbrnou medailí. Členové klubu také již dvakrát za sebou výrazně podpořili svoje město při plavecké štafetě měst a také jejich zásluhou obsadily Teplice v roce 2015 celorepublikově v této soutěži velmi pěkné čtvrté místo.

Na seniorských sportovních hrách v Praze Na Kotlářce získala loni v říjnu Zvonkohra dvě medaile a velký pohár pro nejstaršího účastníka. Dobré umístění je odrazem velkého nadšení soutěžících, ale primárně jde především o pohyb, kondici a zábavu. Proto také, uvidíte-li v Šanově skupinku lidí, kterak vrhají pétanquové koule, vězte, že to jsou jistě členové Zvonkohry při jedné ze svých dalších oblíbených sportovních činností.

Vévodí Jiřinka a Vašek, ten ovládá dokonale i teorii. S velkým ohlasem se ovšem vždy setká i jemnohmotné cvičení pod vedením zkušené fyzioterapeutky v klubu Sankaplpa. Zkrátka, pohyb je život. Ale nejen pohybem žije Zvonkohra.     Naši sporťáci Hanka a Pavel jsou skvělí.

Hudba. Když si tak povídáme, nezapomeňme: Hojně navštěvované jsou například přednášky Petra Kašpara, kterého teplická veřejnost zná dobře jako kapelníka hudební formace Clarinet Society. Náplní těchto „seancí“ je samozřejmě povídání o hudbě a jejich interpretech.

K tomu lze jen podotknout, že dobrá nálada je přítomná vždycky, někdy, v návaznosti na žánr, dojde i na tanec. A o čemže už nám Petr povídal? Jmenujme namátkou alespoň rokenrol, swing, jazz, operetka, mexická lidová hudba, muzikály, česká dechovka, Beatles, „zlatá šedesátá,“ francouzské šansony, W. Matuška, Jan Werich, G. Gershwin, E. Fitzgeraldová a L. Armstrong…Petr je charismatický oblíbenec všech SEN SEN bez rozdílu.-

 Trochu duše a povídání.To ovšem zdaleka není všechno. Při třech setkáních s grafoložkou Blankou Pevnou jsme trochu poodhrnuli tajemství jejího oboru a ledacos jsme se přitom dozvěděli i sami o sobě. Na duchovní (nikoli primárně náboženské) téma, proběhly již dva velmi úspěšné a aktuálně víc než přínosné, cykly nekonvenčních přednášek o životě, jeho smyslu a obecně platných křesťanských hodnotách, které pro Zvonkohru připravil mladý evangelický farář M. Opočenský. Samozřejmou součástí byla i neformální živá diskuse.

Zvonkohra společně navštívila botanickou zahradu, hvězdárnu, planetárium, podnikla exkurzi do porcelánky v Dubí, uspořádala zábavný piknik a zorganizovala „kloboukiádu“ v teplické Zámecké zahradě. Na Hrádku na Letné se četl na počest J. Haška „Dobrý voják Švejk,“ ale také se tam uskutečnila cestopisná přednáška o Španělsku nebo svatojánská noc, plná magie a kouzel, která končila za kuropění. Jindy se zase členové klubu společně zamýšleli „Jak se vyznat v lidské tlačenici a být šťastný.“ Průvodcem byl v tomto případě vážený psycholog a zkušený mediátor v jedné osobě.

Členové klubu se spolu potkávají každý měsíc pravidelně ve společenském sále teplické knihovny. Tato setkání bývají velmi otevřená, slouží k vzájemnému poznávání a jsou zpravidla také věnována širším tématům, názorům, inspirací je sám život, lidské konání i chování. Troška psychologie a etiky. Jmenuje se Povídání s Helenou. Povznášející je interier společenského sálu Regionální knihovny – děkujeme za velkorysou přízeň

Poučení a obecně prospěšné akce. Těchto počinů si jako vedoucí klubu velmi vážím a napříště se chystáme na další a další. Zvonkohra organizačně zabezpečila, celodenní setkání na Zámecké zahrad pod názvem „Zachraň své srdce“,To přijeli odborníci z Prahy a záchranáři z Ústí n.Labem nás prakticky učili první laickou pomoc.Přispěla i Zdravotní škola v Teplicích , studentky měřily tlak a pulz Projekt„Vidíme se?“ o bezpečnostní prevenci v silničním provozu i v běžném životě. S tím nám pomohl Magistrát města Teplice. Ve spolupráci s Nadací Charta 77 se v létě uskutečnil podnětný „Kurz zdravého životního stylu.“
Škola digitální fotografie. Danuško naši fotografové si vedou skvěle. Milovníci „dobrého světla“ vytvořili v rámci Zvonkohry „Fotokruh.“ Letos na podzim absolvovali kluboví fotografové Školu digitální fotografie za přispění Nadace Charty 77 a pod vedením profesionálního fotografa, pana J. Šilpocha. Finální výstava digitálních fotek konaná v závěru loňského roku, včetně vernisáže se pak řadí k nejúspěšnějším počinům Zvonkohry. Skvěle si vedla silná řídící trojka Jirka , Zdenička a Vašek. Dokázali nadchnout a podpořit všechny ostatní.

V říjnu odstartoval v Beuronské kapli program nazvaný „Proudění,“ jehož první díl byl věnovaný literární tvorbě, myšlenkám, hudbě… Druhý díl měl podtitulek „Vesmír“a vydrželi jsme si o něm povídat bezmála dvě a půl hodiny.

Proudění je komponovaný improvizovaný pořad, složený z nejrůznějších příspěvků a asociací, hovořících vždy k určitému zvolenému tématu – fantazii se přitom meze nekladou… naopak, fantazie a imaginace jsou vítány, ba přímo vyžadovány, stejně jako vytváření pozitivní energie proudící od člověka k člověku…

Klub se neuzavírá před světem, má spoustu sympatizantů a přátel z řad mladé generace a za sebou také hodně aktivit vytvořených společnými silami. Je hodně akcí, které se mohly uskutečnit jen díky   spolupráci s teplickými institucemi (Magistrát města Teplice, Gymnázium Tce., Regionální knihovna Teplice, Planetárium Teplice, Muzeum Teplice atd., atd..), ale pochopení nachází Zvonkohra i u soukromých subjektů (Hrádek na Letné, Panorama Bowling ..), zejména se jedná o poskytnutí azylu a zázemí.

 Musíme se pochlubit.V roce 2014, tedy již necelý rok od svého vzniku, získala Zvonkohra první místo Nejlepší klub seniorů v kategorii seniorských klubů v celé České= republice.. Toto prestižní ocenění uděluje Nadace Charta 77 každoročně ke dni seniorů v rámci svého celorepublikového projektu SEN SEN. Byl to velký úspěch, a také závazek jít po nastoupené cestě dál, což se stále děje. Ne všechno se vždy podaří, ale Zvonkohra má obrovský potenciál v lidech co ji tvoří. Nuda nehrozí, pořád je o co usilovat, plánů a snů je hodně, témat nekonečně mnoho, téma je vlastně každý člověk.
Zvonkohra, se svou filosofií vymyká tradičnímu modelu seniorských klubů, které obvykle vznikají a existují víceméně jako součást konkrétních sociálních zařízení.

Stabilní zázemí a vlastní společenský prostor by jednoznačně rozšířil naše možnosti a dal křídla důstojné seberealizaci . Chcete nás?

My dvě jsme si pěkně popovídaly a vězte, jsme hrdé na náš klub, protože máme proč. Díváme se na společné dobré dílo mnoha desítek senzačních seniorů, práci výboru a realizačního týmu s uspokojením.

Helena Voctářová a Dana Marková

Čtěte o nás, pište nám a přijďte mezi nás.Ptejte se v Informačním centru města Teplice.

Srdečně Vás zve Společenský klub Zvonkohra, senzační senioři Teplice

klub.zvonkohra@centrum.cz                 WEB :kss-zvonkohra.sensen

CIMG3726 RIMG0217 Vern-14 Vern-34 Vernisaz_(47) Vernisaz_(54) Zvonkohra bv Plandtáriu Zvonkohra na magistrátu

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*