Zdravotníci teplické nemocnice dostanou přidáno

  •  

Personálu teplické nemocnice se v letošním roce zvýší tarifní mzdy v průměru o pět procent.

Předsedové odborových organizací působících v Krajské zdravotní podepsali dodatek kolektivní smlouvy schválený představenstvem KZ, který navýšení garantuje. Společně s dalšími mzdovými opatřeními představuje plánované zvýšení osobních nákladů zaměstnanců až 9,4 procenta. V loňském roce se průměrná mzda v KZ zvýšila z 25 743 na 29 083 korun. U lékařů činí průměrná mzda za rok 2015 73 404 korun.

„Rozhodnutí představenstva o zvýšení mezd je dobrým předpokladem pro aktualizaci kolektivní smlouvy, a je tedy i předpokladem důstojného sociálního dialogu vedeného mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími v pěti nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ řekl předseda představenstva KZ Jiří Novák.

Podle ředitele Petra Fialy navýšení mzdových tarifů dala umožnila nová úhradová vyhláška pro rok 2016, ale i určité úspory dosažené v oblasti systému zadávání veřejných zakázek.

Představitelé odborových organizací dohodu vítají „V době, kdy se stává zdravotnický personál nedostatkovým zbožím, je to jasný signál, že společnosti na personálu záleží. Doufáme, že takovými kroky se postupně bude zmenšovat propast mezi nemocničním a ambulantním zdravotnictvím, českým a zahraničním zdravotnictvím a bude větší motivace zůstávat v nemocnici,“ řekl předseda Lékařského odborového klubu Antonín Gabera.

Pavel Velký, předseda základní odborové organizace II. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, uvedl, že zvýšení mezd odbory vnímají jako vstřícný krok. Budou ale usilovat o další navýšení, aby se zdravotníci nemuseli stydět za to, že jsou zdravotníky.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*