Zájem třídit odpad z kuchyně roste

  •  

Lázeňské město patří mezi jedno z prvních v České republice, kde se začalo s tříděním kuchyňského odpadu. Dosud bylo do třídění zapojeno kolem 3 000 bytů. A díky projektu se vybralo přes 75 tun odpadu, který by jinak šel na skládku. Se zapojením dalších domácností bude toto číslo stoupat.

„Díky projektu na sběr kuchyňského odpadu jsme zaznamenali významné změny v přístupu občanů k odpadům. Lidé si více uvědomují, kam co patří a co se s odpadem dále stane,“ řekl první náměstek primátora Hynek Hanza s tím, že hlavním cílem je motivovat občany k odpovědnému nakládání s odpady. „Toho chceme dosáhnout rozšířením možností třídění a zkrácením vzdáleností k separačním nádobám na jednotlivé komodity, aby měli obyvatelé co nejlepší podmínky pro třídění,“ dodal náměstek primátora. „Pokud se míra třídění bude nadále zvyšovat, pak bude systém bezplatného sběru a likvidace odpadu pro občany města udržitelný i do budoucna,“ slíbil Hanza.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*