Za nově narozené dítě dostanou bílinští 15 tisíc, má to ale podmínku

  •  

Od letošního roku dostane každé narozené bílinské dítě 15 tisíc korun. Vedení města chce novinkou podpořit mladé a pracující rodiny.  Jednou z podmínek totiž je, že aspoň jeden rodič musí pracovat či studovat. Žádat o finanční dar může zákonný zástupce dítěte po dobu 6 měsíců od dovršení jednoho roku věku dítěte a týká se i dětí, které se narodily v roce 2022 a tedy pro podání žádosti v roce 2023 splnily/splní podmínku jednoho roku věku.

Podle vedení města je však podmínkou, že žadateli musí být více než osmnáct let a musí mít minimálně rok před narozením dítěte trvalý pobyt v Bílině. Zákonný zástupce musí být zaměstnaný, podnikat nebo se připravovat na budoucí povolání. Rodičovská a mateřská dovolená se do toho nezapočítávají.  Zároveň nesmí žadatel mít žádný dluh vůči městu a jeho organizacím. Na finanční dar podle pravidel schválených radou nemají nárok lidé, kteří čerpají na narozené dítě dávku ve formě porodného, které poskytuje stát lidem s nízkými příjmy. Město Bílina do konce ledna zveřejní formulář žádosti a přesný postup podání žádosti na webových stránkách, kde je i více informací k porodnému.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*