Vodohospodáři letos přiblíží Světový den vody i úplně nejmenším

  •  

Měsíc březen znamená pro vodohospodáře oslavy Světového dne vody – 22. březen byl v roce 1992 na Mezinárodní konferenci OSN o vodě a životním prostředí v Rio de Janeiru vyhlášen Světovým dnem vody. Svátek si klade za cíl připomenout veřejnosti význam vody. Ten letošní je zaměřen na důležitost přírody pro vodu.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, v letošním roce připravuje akce ke Světovému dni vody na mnoha místech provozovaného území. Sváteční den i následující den bude společnost propagovat důležitost pitné vody na stáncích v obchodním centru Fórum v Ústí nad Labem a v Liberci v OC Nisa.

Pro školní družiny připravila společnost soutěž na ochranu přírody a v ní žijících živočichů. Děti budou, dle instruktáže, z dodaného materiálu vyrábět hmyzí domky, které následně umístí do přírody. Úkol nebude jednoduchý, neboť hodnoceno bude nejen umístění hmyzího domečku do přírody, ale i básnička, kterou žáci v družinách složí. Ochrana přírody je pro vodu velmi důležitá a touto cestou ji vodohospodáři žákům připomenou.

Stejně jako každý rok počínaje 22. březnem vodohospodáři otevřou dveře na provozovaných čistírnách odpadních vod a úpravnách vod a zájemci o prohlídku s odborným výkladem budou mít možnost si rezervovat termín na jednom z uvedených kontaktů: telefonní čísla 840 111 111, 601 267 267, e-mail info@scvk.cz. Těchto kontaktů mohou školy využít, i budou-li mít zájem o přednášky na téma voda, které se každoročně pořádají.

V letošním roce bude svátek vody symbolicky připomenut i těm nejmenším. SčVK připravily pro děti z kojeneckého ústavu Ústeckého i Libereckého kraje zubní kartáčky, se kterými budou mít i ony zážitky s vodou. Širokou veřejnost SčVK ve spolupráci se Scholou Humanitas osloví již po devatenácté foto soutěží, tentokrát na téma „Když voda promluví“.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*