V muzeu budou debatovat o Lucemburcích

  •  

Regionální muzeum v Teplicích ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústavem pro dějiny uměni Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích vás srdečně zvou v úterý dne 25. října 2016 v 9 hodin do Regionálního muzea v Teplicích, Rokokového sálu teplického zámku (Zámecké náměstí 14, Teplice na odborné kolokvium k výstavě Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků

Program:

9:00 – 9:45 registrace účastníků
9:45 – 10:00 slavnostní přivítání

Příspěvky moderují doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. a doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

10:00 – 10:20 doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.: Lucemburkové: „mezi-dynastie“ v historickém mezidobí. Pokus o novou interpretaci
10:20 – 10:40 Jan Mareš, Ph.D.: Lucemburkové a městské právo v Čechách
10:40 – 11:00 Mgr. Martin Myšička: Lucemburské panovnické listiny pro město Most

11:00 – 11:20 přestávka na kávu

11:20 – 11:40 Mgr. Michal Soukup: Teplice za králů Jana a Karla
11:40 – 12:00 Mgr. Lukáš Gavenda: Návštěvy Karla IV. v Kadani

12:00 – 13:00 přestávka na oběd s možností návštěvy výstavy v Jízdárně teplického zámku

13:00 – 13:20 Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.: Mecenát Jana IV. z Dražic v Roudnici n. Labem
13:20 – 13:40 PhDr. Ing. Petr Macek, Ph.D.: Architektura na sklonku vlády Lucemburků – inventura stavu bádání
13:40 – 14:00 Mgr. Milan Sýkora: Hrady českého severozápadu v době vlády Lucemburků

14:00 – 14:20 přestávka na kávu

14:20 – 14:40 doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.: Krásný sloh v severozápadních Čechách
14:40 – 15:00 PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.: Eucharistický kult v severozápadních Čechách doby lucemburské
15:00 – 15:20 Mgr. Markéta Soukupová: Kyšperská kachlová kamna

15:30 – 17:30 komentovaná prohlídka výstavy s autory výstavy a spolupracujícími odborníky (s možností samostatné prohlídky stálé expozice RMT)

Součástí kolokvia bude panelová výstava Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, s názvem Doba králů a císařů s podtitulem Lucemburské architektonické dědictví severozápadních Čech instalovaná v předsálí Rokokového sálu. Sborník z kolokvia vyjde jako supplementum Ústeckého sborníku historického (ÚSH).

Změna programu vyhrazena!

Prosíme o potvrzení účasti na akci do pátku 21. 10. na e-mail: klasterkova@muzeum-teplice.cz nebo tel. 412 359 025.

Zdroj: Regionální muzeum Teplice


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*