V Květině proběhl další den otevřených dveří

  •  

V prvním říjnovém týdnu proběhla celorepubliková akce Týden sociálních služeb, během kterého pořádala již tradičně den otevřených dveří také organizace Květina. „Snažíme se představit a přiblížit naší činnost veřejnosti prostřednictvím prohlídky zázemí služeb a zodpovídání dotazů návštěvníků. Daří se nám připravovat program pro školy či otevírat aktuální sociální témata s kolegy z jiných služeb či zástupci obcí, kde působíme. Je to pro nás prostor pro poukázání na kvalitu našich služeb a výsledky naší práce stejně jako pro odprezentování toho, kam naše činnost směřuje,“ popisuje ředitelka organizace Barbora Bočková.

Den otevřených dveří v Květině navštívilo celkem 105 osob. V Komunitním centru Dubí byl připraven program pro žáky dubských základních škol, diskuze se zástupci jednotlivých služeb a také prostor pro návštěvu zájemců z řad veřejnosti. Během dopoledne se s činností organizace zážitkovou a hravou formou seznámili žáci 6. až 9. třídy ze ZŠ Dubí 2, následně pak žáci 2. a pak 9. třídy ze ZŠ Dubí 1. „Představit naše služby dětem je úplně jiná práce, než obvykle děláme. S kolegyní jsme se ovšem na dané těšily. Dětem se snažíme přiblížit, kterým lidem vlastně v jednotlivých službách pomáháme a jak jim můžeme pomoci. Program pro druháčky byl pro nás novinkou, ale bylo to s nimi velmi milé a musím říct, že děti byly velmi aktivní a krásně se zapojovaly“, doplňuje informace Michaela Žáková, vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina.

V odpoledním čase probíhala diskuze problematice sociálního vyloučení s vedoucími jednotlivých sociálních služeb. Této diskuze se účastnili zástupci měst Teplice, Dubí, Hrob a zástupce Agentury pro sociální začleňování. „Jsme rádi, že naši pozvánku přijali jak teplický primátor Jiří Štábl, náměstkyně primátora paní Peterková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Tichá a vedoucí odboru Školství paní Houdková, ale také starosta města Dubí Jiří Kašpar s vedoucí odboru školství a sociálních věcí paní Lipertovo či starosta města Hrob Jiří Fürst a pan místostarosta Karel Hirsch. Diskuze se účastni také za Agenturu pro sociální začleňování pan Václav Nikl. Domnívám se, že tento prostor jsme využili, jak jen bylo možné. Podařilo se představit naše jednotlivé aktivity a to, kam bychom činnost jednotlivých služeb rádi rozvíjeli, ale také se v rámci diskuze dotknout různých pro nás aktuálních témat jako je transformace psychiatrické péče v rámci, které vznikl v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi multidisciplinární tým, kde nyní u nás působí nejen sociální pracovníci, ale také speciální pedagog a psycholog, dále také spolupráce služeb a škol či problematiky práce s osobami bez přístřeší,“ popisuje průběh diskuze Barbora Bočková.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*