Ústecký kraj recyklací elektrospotřebičů ulevil životnímu prostředí

ilustr. obr.
  •  

Lidé v Ústeckém kraji vloni vytřídili 32 521 televizí, 9 437 monitorů a 375 101 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 14 695 MWh elektřiny, 772 514 litrů ropy, 66 866 m3 vody a 602 tun primárních surovin.

Navíc snížili emise skleníkových plynů o 3 137 tun C02 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 13 882 tun. Vyplývá to z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol. „Náš kraj obdržel certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti Asekol můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu,“ komentoval výsledky environmentálního vyúčtování hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti Asekol, která s krajem spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení již několik let. Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 Vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie posuzuje systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*