Ústecká škola je už osm let nejlepší pro praxi

  •  

Vlajkovou lodí technického vzdělávání včetně učebních oborů v Ústeckém kraji je Střední průmyslová škola Ústí nad Labem se středisky v Resslově ulici a na Stříbrníkách. Vyniká flexibilitou a kontinuitou teoretické a praktické přípravy s nástupem do zaměstnání.

Ředitel průmyslovky Mgr. Bc. Jaroslav Mareš si prvenství v soutěži „Doporučeno zaměstnavateli“ váží, přestože jej škola dosahuje opakovaně.

Už poněkolikáté nás zaměstnavatelé vyhodnotili jako školu, která v kraji nejlépe připravuje absolventy do praktického života. Tímto titulem se již pyšníme osmým rokem. Není to tedy nahodilé a je za tím spousta práce. Spolupráce s firmami patří mezi priority školy. Naše škola má přes padesát významných partnerů. Spolupracujeme s největšími firmami v regionu a celé republice, jako jsou Monzas, Festo, Ferox, Unipetrol, Kolbenschmidt, Black and Decker a plno dalších, které zajišťují praxi našich studentů.

V posledních letech a měsících, a to i v důsledku nedostatku pracovníků do firemních provozů, roste potřeba modernizace a robotizace výroby a zavádění „chytrých“ technologií. Odráží se to i ve vaší výuce?

Ano. Po skončení covidové doby se nám podařilo obnovit vztahy s portfoliem sociálních partnerů a prohloubit spolupráci s řadou dalších progresivních firem. Například, ve spolupráci s firmou CWS a Ústeckým krajem se podařilo dokončit vybavení hybridní učebny. Jde o moderní učebnu vybavenou audiovizuální a IT technikou. Díky sponzorským darům od firem ČEPS a KOPOS se rozšířily možnosti materiálního a technického vybavení i pro učební obory. Škola by se dokonce měla stát v nejbližší budoucnosti středoškolským centrem kybernetické bezpečnosti. Zaměřili jsme ve školním vzdělávacím programu výuku do této oblasti. Ve spolupráci se zřizovatelem se v nejbližších letech pokusíme toto centrum vybudovat i po technické stránce.

Takové plány kladou nároky na pedagogy. Musí jich být dostatek a s dobrou orientací v moderních technologiích.

Obecně se dá konstatovat, že pedagogické sbory stárnou. V posledních letech se ale hodně snažíme o omlazení kolektivu, a to se nám začalo dařit. Hlavně došlo k posílení pedagogů učebních oborů na středisku Stříbrníky a omladil se kolektiv učitelů IT oboru díky našim bývalým absolventům. Podařilo se doplnit novými pedagogy i odborné předměty oboru strojírenství. Co se ještě nezadařilo, to je posílení týmu pedagogy do elektrotechnických oborů. Zájemce o vedení výuky těchto předmětů rádi uvítáme.

Před vámi je období přijímacích zkoušek, motivačních pohovorů, řešení naplněnosti ročníků učebních oborů. Jak náročné je to období pro školu?

Přijímací řízení podléhá správnímu řádu a z hlediska administrativy se jedná o velmi náročný proces a jedno z nejnáročnějších období pro školu. V letošním roce je obdobný zájem o obory školy jako v minulých letech, což nás velice těší. Bylo podáno přes šest set přihlášek na devět oborů školy, jejich evidence, zpracovaní a vyhodnocení je hodně náročné. Budeme se snažit uspokojit maximum zájemců, ale u většiny maturitních oborů bude hodně záležet na jednotné přijímací zkoušce. Největší zájem je právě o maturitní obory a především o obor informační technologie. Z pohledu dnešního trendu je to i pochopitelné. Ale i o ostatní obory, jako je elektrotechnika a strojírenství, je také veliký zájem. Letos jsme zaznamenali zvýšený zájem o obor dopravní prostředky, těší nás zájem o učební elektro obory. Absolventi našich učebních oborů mají v současné době téměř jistou pracovní perspektivu u partnerských firem.

Uchazeče, ale také jejich rodiče často zajímá i atmosféra a aktivity školy, někdy také prostředí a jeho modernizace.

Jako každý rok chceme žákům zpestřit školní rok řadou mimoškolních aktivit. Pořádáme projektový týden, řadu exkurzí a sportovních kurzů. Podařilo se nám letos zorganizovat lyžařské kurzy pro téměř dvě stě žáků. Každý rok je pořádáno mnoho školních akcí, soutěží. Na začátku školního roku je pořádán adaptační kurz pro první ročníky, který je několikaletou tradicí, příkladem dobrého vstupu do nové školy a nového kolektivu. Na závěr školního roku pak zajišťujeme exkurze v tuzemsku i zahraničí a sportovně a turisticky zaměřené aktivity. I přes nepříznivou covidovou situaci pokračujeme v modernizaci školy díky podpoře našeho zřizovatele – Ústeckého kraje. Byl zpracován projekt rekonstrukce vnějších ploch střediska Stříbrníky, který by se měl realizovat v nejbližším období, doufáme, že v roce 2023. Ještě letos by měly začít práce na projektu k rekonstrukci budovy Výstupní 2. Samotná rekonstrukce by mohla být dokončena v roce 2025.

Střední průmyslová škola,
Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj
sekretariat@spsul.cz
475 240 054, 478 572 204
referentka studijního oddělení:
475 240 050


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*