Tůň pod Doubravkou prokoukla

  •  

Vedení Teplic revitalizovalo tůň, kterou najdete v lese pod Doubravkou.  „Tím, že jsme se rozhodli obnovit tůň – vodní prvek, pomáháme zadržovat vodu v krajině. To má vliv na zkvalitnění celého biotopu chráněného území, a proto považujeme ochranu takových vodních zdrojů za důležitou,“ řekl k revitalizaci teplický primátor Hynek Hanza.

„A my jsme se rozhodli jít cestou podpory vodních prvků nejen v takovéto přírodní lokalitě, ale i v městské zástavbě, takzvanou modrozelenou infrastrukturou. Aby pokud možno každá stavební investice obsahovala takové prvky a struktury, které udrží vodu v krajině, respektive budou podporovat samotnou městskou zeleň,“ dodal primátor.

V místě tůně je lesní porost, který tvoří jak náletové rostliny, tak i vzrostlejší dřeviny. Celý prostor patří k území, které hojně využívají návštěvníci jako příměstský lesopark. Přímo kolem tůně je hned několik nezpevněných cest a pěšin. Práce tak zahrnuly i odstranění některých keřů nebo odumřelých a přestárlých dřevin a místo se tím prosvětlilo.

Samotná tůň má okrouhlý tvar a donedávna zbýval jen menší kousek plochy s vodní hladinou, zbytek tvořily silné nánosy bahna. Studánka je asi 60 metrů od tůně a byla vystavěná z cihel a betonu, které z vrchu překrýval mohutný plochý kámen.

Po úpravě je pramen zakryt studánkou z vyskládaných přírodních plochých kamenů, opraven byl i odtok do tůně a odtoková strouha a tůňka s opravenými břehy a vysázenými mokřadními rostlinami se teď bude postupně naplňovat. A to deštěm a pomaličku i přítokem ze studánky. Pokud budou v průběhu zimy výraznější srážky, ať už bude pršet nebo padat sníh, případně bude deštivé jaro, mohla být tůň před létem už pěkně naplněná. Doubravka a lesy kolem ní jsou Evropsky významnou lokalitou, tedy přírodním chráněným územím.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*