Studenty zaujaly příběhy sousedů

  •  

Od ledna do konce května měla ZŠ Metelkovo náměstí, a dalších šest škol v teplickém okrese, příležitost zapojit se do projektu organizovaného společností Post Bellum Příběhy našich sousedů. Žáci základních škol a nižších stupňů gymnázií zmapovali a zdokumentovali životní příběhy pamětníků.

Tým na ZŠ Metelkovo nám., ve složení Eliška Říhová, Daniela Vinšová, Kristýna Wünschová, Karel Kubát a Marek Zeman, měl tu čest a příležitost vést rozhovor s paní Věrou Kuberovou, manželkou dlouholetého teplického primátora a senátora, pana Jaroslava Kubery.

Při rozhovoru s paní Kuberovou nás ihned zaujal a nadchl specifický humor, který mezi sebou manželé měli, a dále role manželky takto exponovaného politika. Rozhodli jsme se tedy toto zpracovat do výsledného dokumentu, který můžete zhlédnout na stránkách Příběhů našich sousedů.

Celý tento projekt vyvrcholil v pátek 24. května, kdy za přítomnosti všech zapojených škol, pamětníků, vedení města Krupky a Teplic, rodičů a veřejnosti proběhla závěrečná prezentace žákovských projektů. Všechny školy měly za úkol připravit si krátkou scénku, která uvede diváky do příběhu jednotlivých pamětníků a naláká veřejnost podívat se na výsledné práce. Náš tým vystoupil před diváky a porotu hned jako první. Svou scénkou ze života manželů Kuberových, plného různých legrácek a recesí, pobavil všechny diváky v sále.

Tento projekt přinesl všem mnohé nové zkušenosti a dovednosti. Děti se naučily připravit si otázky do rozhovoru, rešeršovat informace o pamětníkovi, dohledávat a ověřovat fakta, stříhat video a pracovat se zvukem a v neposlední řadě také dodržovat termíny, improvizovat, vytvářet scénáře a dobře spolupracovat ve skupině.

Ráda bych tímto poděkovala za příležitost podílet se na tak důležitém projektu, který zachovává paměť pro další generace. Děkuji Post Bellum, koordinátorce Ludmile Raškové, vedení mé školy za podporu, městu Teplice za financování. Věřím, že tento projekt bude na Teplicku dále pokračovat, protože zachování paměti je darem dalším generacím.

Mgr. Věra Raková, koordinátorka žákovského týmu na ZŠ Metelkovo náměstí


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*