Stalo se vám, že jste v lékarně dostali jiný lék, než ten předepsaný?

  •  

Stalo se vám, že vám vydali na recept něco jiného, než předepsal doktor – prý je to vlastně to samé, celou cenu hradí pojišťovna a předepsaný lék stejně nemají. Je takový postup správný?

O odpověď jsme poprosili Oldřicha Tichého z Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Obecná zásada pro výdej na recept v lékárnách je, že s vydáním jiného než předepsaného musí souhlasit pacient. Jestliže nesouhlasí, lékárník je povinen vydat, či objednat konkrétní lék z receptu.Ve většině případů může být dodán tentýž nebo následující den.

Nemají-li v lékárně přípravek předepsaný na recept k dispozici a s ohledem na zdravotní stav pacienta je přitom nezbytné jeho okamžité vydání, vydá lékárník pacientovi jiný léčivý přípravek odpovídajících léčebných vlastností, který je k dispozici.

Podmínky pro takovou náhradu či záměnu předepsaného léčivého přípravku stanoví vyhláška o správné lékárenské praxi. I v případě, že je nezbytné okamžité vydání léčivého přípravku, však musí s jeho náhradou jiným souhlasit sám pacient.

Lékárník mu pak může vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek, pokud je tento shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti a obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě Nelze tak postupovat, jestliže předepisující lékař na recept vyznačil, že trvá na vydání předepsaného konkrétního léčivého přípravku.

Podle zákona o léčivech navíc mají v lékárně pacienta vždycky informovat o možných alternativách k vydávanému léčivému přípravku a s jeho souhlasem mohou zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný, který je shodný z hlediska jeho účinnosti a bezpečnosti, obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a stejnou lékovou formou (tj. za generikum).

I když tedy mají předepsaný léčivý přípravek na skladě, mohou např. místo léku, který je pojišťovnou hrazený jen částečně a pacient by na něj doplácel, nabídnout generikum, které je pro pacienta bez doplatku. Řada lidí to jistě uvítá, ale pacient na záměnu přistoupit nemusí, a pak by měl požádat o objednání toho, co má předepsáno.

Kdyby ovšem lékař na receptu vyznačil, že trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku, nemůže lékárna vyhovět ani přímému přání pacienta, který by chtěl místo toho lék bez doplatku.

Informaci o maximální možné výši doplatku na daný léčivý přípravek lze zjistit na stránkách ministerstva zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/leky.aspx). Konkrétní odpověď dostanete ve své lékárně, neboť závisí na aktuálních cenách dodavatelů, marži lékárny, aktuálních slevách atd.

Přesně daná (Státním ústavem pro kontrolu léčiv) je jen maximální cena konkrétního léčivého přípravku a výše úhrady, kterou platí pojišťovna, přičemž doplatek pacienta je dán rozdílem výše ceny a úhrady.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*