Salesiáni budují Živý dům i pomáhají dětem z Ukrajiny

  •  

Salesiánského středisko Štěpána Trochty se od svého založení v roce 1990 vyvíjí a pružně reaguje na výzvy a problémy. Podle ředitelky střediska Vendulky Drobné si v roce 2009 Salesiáni ke vzdělávání a volnočasovým aktivitám přidali nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. „Potíže řešíme provázaně, služby a programy spolu různě spolupracují,“ vysvětluje.

Vaše nejmladší služba je Animo, preventivní programy pro školy, co si pod tím máme představit?

Jedná se o preventivní programy pro základní školy, zaměřené na rozvoj komunikace, spolupráce a stmelení třídního kolektivu. Důležitým aspektem je to, že se programů aktivně účastní i třídní učitelé a asistenti pedagoga.  Součástí Anima jsou také workshopy na konkrétní téma, třeba Bezpečně internetem. 

Salesiáni zakoupili léta nevyužívanou budovu bývalých jeslí, která po opravě bude opět sloužit dětem a mládeži v Teplicích. Co vás k tomuto kroku vedlo a jaké plány s tímto „Živým domem“ máte?

Impulsem byla výpověď z prostor, které jsme 10 let budovali. Salesiánská provincie, náš zřizovatel, vložila prostředky do nákupu vybydlené ruiny, připravili jsme projekt a chystáme se na celkovou rekonstrukci. Máme za sebou první velký krok. Celý dům je vyklizený a získali jsme stavební povolení. Vyhlásili jsme také veřejnou sbírku, protože část prostředků chceme získat z darů.

Je některé z dětí nebo rodina, které prošly střediskem, na které vzpomínáte, protože vás jejich osud zasáhl?

Těch příběhů je spousta, ale napadá mě jeden z nedávné doby. Před dvěma lety přišel do střediska třináctiletý chlapec, který se svými rodiči přijel do Čech z Ukrajiny. Česky se tedy začal učit v relativně vysokém věku a situaci mu ještě zkomplikovala distanční výuka spojená nedostatkem kontaktu s česky mluvícími vrstevníky. Ty dva roky chodí poctivě na doučování a aktuálně se připravuje na přijímací zkoušky na gymnázium, které bude skládat stejně jako české děti z českého jazyka. Naopak pro nás je v současné době důležitá jeho pomoc při komunikaci s dětmi válečných běženců, které k nám přicházejí. Více o našich službách i o Živém domě najdete na www.salesianiteplice.cz

Hana Machová, Salesiánské středisko Štěpána Trochty

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*