Rezervace ochrání rostliny i tetřívky

  •  

Krajští radní vyhlásili v Novém Městě u Mikulova zřízení Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště. Území je rozhodnutím Evropské komise z roku 2007 součástí evropsky významné lokality.

„Stávající přírodní rezervace byla původně vyhlášena především k ochraně rašeliniště vrchovištního typu s přirozeným tokaništěm a hnízdištěm tetřívka obecného a v současné době nezajišťuje dostatečnou ochranu stejnojmenné evropsky významné lokality,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová. Pro udržení přírodovědné hodnoty území je zde důležité, aby se zamezilo záborům a ztrátám biotopů způsobených stavbami či absencí, nebo naopak příliš intenzivním hospodařením, změnám hydrologických podmínek lokality jejím odvodňováním, nevhodnému umělému zalesňování podmáčeného lesa.

K nejcennějším biotopům patří otevřená vrchoviště s výskytem kyhanky sivolisté, rosnatky okrouhlolisté, ostřice chudokvěté a dalšími rostlinami. Mezi druhy živočichů, které se zde pravidelně vyskytují a rozmnožují, patří tetřívek obecný, bekasina otavní. a bramborníček hnědý. Najdete zde i vzácné druhy vážek.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*