Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Svatoplukově ulici

  •  

Ve Svatoplukově ulici se zástavbou rodinných domů je stávající vodovod z litiny o vnitřním průměru 100 mm. Byl uveden do provozu roku 1956 a dnes je dožilý. V těsném souběhu s vodovodem je vedena kanalizace neznámého stáří z PVC o vnitřním průměru 200 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, silně zdeformovaná (vysoká ovalita). Její rekonstrukce je proto zahrnuta do téže stavby. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové místní komunikaci v hloubce až 3,5 metru.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 274,34 metrů. Pro rekonstrukci kanalizace bude použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 250 mm v délce 45,43 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 22 domovních vodovodních a 3 kanalizačních přípojek, rekonstrukce jedné kanalizační šachty a odstranění dalších dvou šachet na trase, jakož i propoje na navazující stávající řady a stoky. Stavba bude realizována ve stávajících trasách v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. května 2017. Stavební práce v těchto dnech začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s investiční akcí města k celoplošné obnově povrchů komunikace, naplánovanou na srpen – září 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*