Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Josefa Suka a Křičkově

  •  

Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (9. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace.

V obou ulicích je splašková kanalizace tvořena kameninovým potrubím vnitřního průměru 200 mm. Stoka byla uvedena do provozu kolem roku 1930 a podle kamerové prohlídky je dnes ve špatném technickém stavu, vykazuje praskliny a lokálně kaverny v šachtách.

V souběhu s ní je v menší hloubce uložena dešťová kanalizace ve vlastnictví města, tvořená úseky z betonu vnitřního průměru 400 mm a betonu vejčitého profilu 600/1050 mm, která je rovněž ve špatném stavu. Obě stoky jsou zaústěny do jednotné kanalizace v ulici Pod Doubravkou. V Křičkově ulici je litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1945, jehož souběžná rekonstrukce je zahrnuta do stejné akce.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*