Přistavování velkokapacitních kontejnerů v září

  •  

Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 21.9.-25.9., 26.10.-30.10., 30.11.-4.12.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 18.9.-21.9., 23.10.-26.10., 27.11.-30.11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.
Krušnohorská  – parkoviště 25.8.-29.8., 29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.., 13.9.-16.9., 18.10.-21.10., 22.11.-25.11., 27.12.-30.12.
Unčínská  30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 22.9.-26.9., 27.10.-31.10., 1.12.-5.12.
Proboštovská x Táborská 14.9.-18.9., 19.10.-23.10., 23.11.-27.11., 28.12.2017-1.1.2018
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 29.8.-1.9., 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 7.9.-11.9., 12.10.-16.10., 16.11.-20.11., 21.12.-25.12.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.
Masarykova x Olbrachtova 14.9.-18.9., 19.10.-23.10., 23.11.-27.11., 28.12.2017-1.1.2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 24.8.-28.8., 28.9.-2.10., 2.11.-6.11., 7.12.-11.12.
A.Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem k Přítkovské) 20.9.-23.9., 25.10.-28.10., 29.11.-2.12.
A.Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem k Červ. kostelu) 31.8.-4.9., 5.10.-9.10., 9.11.-13.11., 14.12.-18.12.
A.Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu  14.9.-18.9., 19.10.-23.10., 23.11.-27.11., 28.12.2017-1.1.2018
Zemská 1439  21.9.-25.9., 26.10.-30.10., 30.11.-4.12.
Hlávkova  15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2017-2.1.2018
Scheinerova  1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.
Nedbalova x Fibichova  ., 14.9.-18.9., 19.10.-23.10., 23.11.-27.11., 28.12.2017-1.1.2018
Edisonova 1841-3 na parkovišti 25.9.-28.9., 30.10.-2.11., 4.12.-7.12.
Severní x Na Haldách., 21.9.-25.9., 26.10.-30.10., 30.11.-4.12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 6.9.-9.9., 11.10.-14.10., 15.11.-18.11., 20.12.-23.12.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské ul.) 21.9.-25.9., 26.10.-30.10., 30.11.-4.12
Skupova x Havlíčkova  28.8.-31.8., 2.10.-5.10., 6.11.-9.11., 11.12.-14.12.
Skupova x Thámova  25.8.-29.8., 29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 7.9.-11.9., 12.10.-16.10., 16.11.-20.11., 21.12.-25.12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na tříděný odpad  14.9.-18.9., 19.10.-23.10., 23.11.-27.11., 28.12.2017-1.1.2018
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 5.9.-8.9., 10.10.-13.10., 14.11.-17.11., 19.12.-22.12.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem)-na parkovišti přes silnici 31.8.-4.9., 5.10.-9.10., 9.11.-13.11., 14.12.-18.12.
Kosmonautů  15.6.-19.6., 20.7.-24.7., 24.8.-28.8., 28.9.-2.10., 2.11.-6.11., 7.12.-11.12.
Kpt. Jaroše  18.9.-21.9., 23.10.-26.10., 27.11.-30.11.
V Závětří 1676 8.9.-12.9., 13.10.-17.10., 17.11.-21.11., 22.12.-26.12.
Doubravická 1683 24.8.-28.8., 28.9.-2.10., 2.11.-6.11., 7.12.-11.12.
Raisova 2573 – bok dom 25.8.-29.8., 29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2017-2.1.2018
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 31.8.-4.9., 5.10.-9.10., 9.11.-13.11., 14.12.-18.12.
J.Hory x U Horského pramene 1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.
J.Hory x Vančurova 25.8.-29.8., 29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12.
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 21.8.-24.8., 25.9.-28.9., 30.10.-2.11., 4.12.-7.12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 9.8.-12.8., 13.9.-16.9., 18.10.-21.10., 22.11.-25.11., 27.12.-30.12.
Jankovcova u garáží (tabák) 22.9.-26.9., 27.10.-31.10., 1.12.-5.12.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  1.9.-5.9., 6.10.-10.10., 10.11.-14.11., 15.12.-19.12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2017-2.1.2018
Potěminova x K.Čapka 11.9.-14.9., 16.10.-19.10., 20.11.-23.11., 25.12.-28.12.
Zeyerovo nám. 1300 28.8.-31.8., 2.10.-5.10., 6.11.-9.11., 11.12.-14.12.
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2017-2.1.2018
Fučíkova stezka x Foersterova 25.8.-29.8., 29.9.-3.10., 3.11.-7.11., 8.12.-12.12.
Křičkova x Škroupova., 11.9.-14.9., 16.10.-19.10., 20.11.-23.11., 25.12.-28.12.
Křížkovského 2508-10  18.8.-22.8., 22.9.-26.9., 27.10.-31.10., 1.12.-5.12.
P.Holého x Purkyňova 22.8.-25.8., 26.9.-29.9., 31.10.-3.11., 5.12.-8.12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova  30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 18.9.-21.9., 23.10.-26.10., 27.11.-30.11.
Tyršova., 6.9.-9.9., 11.10.-14.10., 15.11.-18.11., 20.12.-23.12.
Dubská x Brožíkova 8.9.-12.9., 13.10.-17.10., 17.11.-21.11., 22.12.-26.12.
Alejní 2754 – zeleň 28.8.-31.8., 2.10.-5.10., 6.11.-9.11., 11.12.-14.12.
Písečná 2990 30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 15.9.-19.9., 20.10.-24.10., 24.11.-28.11., 29.12.2017-2.1.2018
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 23.8.-26.8., 27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12
Stará Mlýnská x Souběžná  19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.
Rohová 185 – z boku  7.9.-11.9., 12.10.-16.10., 16.11.-20.11., 21.12.-25.12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  21.8.-24.8., 25.9.-28.9., 30.10.-2.11., 4.12.-7.12.
Svatováclavská x Vladislavova   ., 7.9.-11.9., 12.10.-16.10., 16.11.-20.11., 21.12.-25.12.
Novoveská 3090-3  22.8.-25.8., 26.9.-29.9., 31.10.-3.11., 5.12.-8.12.
Habrová 3082 12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 29.8.-1.9., 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12.
Javorová 3025 19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.
Březová – v zatáčce pod č.p. 19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.
Jugoslávská 1941., 12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.
Francouzská x Varšavská 19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.
Ostravská x Bulharská 29.8.-1.9., 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň  11.9.-14.9., 16.10.-19.10., 20.11.-23.11., 25.12.-28.12.
Slovenská 2638  18.8.-22.8., 22.9.-26.9., 27.10.-31.10., 1.12.-5.12.
Jugoslávská 2534-5 30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 23.8.-26.8., 27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 14.6.-17.6., 19.7.-22.7., 23.8.-26.8., 27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru   29.8.-1.9., 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12.
Bílinská – točna MHD 12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení., 30.8.-2.9., 4.10.-7.10., 8.11.-11.11., 13.12.-16.12.
Vrázova x Svojsíkova  23.8.-26.8., 27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků  11.9.-14.9., 16.10.-19.10., 20.11.-23.11., 25.12.-28.12.
Libušina 2350 -bok domu  na zeleni  21.8.-24.8., 25.9.-28.9., 30.10.-2.11., 4.12.-7.12.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 20.9.-23.9., 25.10.-28.10., 29.11.-2.12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 31.8.-4.9., 5.10.-9.10., 9.11.-13.11., 14.12.-18.12.
Stará Duchcovská 403   12.9.-15.9., 17.10.-20.10., 21.11.-24.11., 26.12.-29.12.
Sklářská 223 – 247 23.8.-26.8., 27.9.-30.9., 1.11.-4.11., 6.12.-9.12.
V Břízkách – točna  MHD 13.9.-16.9., 18.10.-21.10., 22.11.-25.11., 27.12.-30.12.
Mostecká 1564 x Ruská  11.9.-14.9., 16.10.-19.10., 20.11.-23.11., 25.12.-28.12.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 21.8.-24.8., 25.9.-28.9., 30.10.-2.11., 4.12.-7.12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 28.8.-31.8., 2.10.-5.10., 6.11.-9.11., 11.12.-14.12.
Litoměřická 18.9.-21.9., 23.10.-26.10., 27.11.-30.11.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 18.9.-21.9., 23.10.-26.10., 27.11.-30.11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 19.9.-22.9., 24.10.-27.10., 28.11.-1.12.
Zrenjaninská 297-8 20.9.-23.9., 25.10.-28.10., 29.11.-2.12.
Zrenjaninská 320-1 29.8.-1.9., 3.10.-6.10., 7.11.-10.11., 12.12.-15.12.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  8.9.-12.9., 13.10.-17.10., 17.11.-21.11., 22.12.-26.12


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*