POZVÁNKA: Zajděte si do muzea na výstavu

  •  

Výstava Umění v nouzi!? navazuje na loňskou výstavu „Teplice za 1. republiky 1918-38“, která v  Národní soutěži muzeí Gloria musaealis získala 10. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2018. Letošní výstava představuje činnost sdružení, které město Teplice v době 1. republiky vymanilo z průměrnosti, vytvořilo konkurenci sousednímu Ústí nad Labem a zařadilo ho vedle Liberce, Prahy, Brna nebo Ostravy k centrům tehdejšího výtvarného dění.

Název výstavy si její kurátorka Bohuslava Chleborádová částečně vypůjčila z programového prohlášení umělecké Sekce teplického muzea ustanovené v listopadu 1932. Muzejní společnost tehdy reagovala na všeobecně těžké časy a zaštítila její vznik i chod. Hlavními cíli sekce bylo zlepšení materiálních poměrů místních umělců a prezentace současného německočeského výtvarného umění. V rozmezí let 1933–1938 uspořádala Sekce 19 výstav, mezi které patřila i výjimečná prezentace českého Spolku výtvarných umělců Mánes.

Teplické veřejnosti se představili zástupci všech německy hovořících oblastí Čech, Moravy a Slezska i umělci svou tvorbou překračující hranice tehdejšího Československa – například malíř Maxim Kopf, sochařka Mary Duras, Emil Filla nebo Vincenc Makovský. Návštěvníci se seznamovali s tendencemi moderního umění nejen v sochařství a malířství, ale také v uměleckém řemesle a částečně v architektuře. Souběžně vznikaly muzejní sbírky moderního německočeského umění, z nichž část byla vystavena v galerii otevřené v červnu roku 1934 ve druhém patře teplické spořitelny. Sekce do sbírek získala 350 děl v hodnotě 44 000 korun.

Během 5 let v Teplicích vystavovalo 7 prestižních uměleckých sdružení, na 230 umělců a bylo vystaveno na 3000 obrazů, kreseb, plastik, grafických listů a předmětů uměleckého řemesla. Výstavy navštívilo kolem 15 000 návštěvníků. Sekce sdružila na 300 členů, mezi nimiž byli významní tepličtí průmyslníci, bankéři, právníci, lékaři nebo obchodníci, až na výjimky byli německy hovořící obyvatelé tehdejšího Československa. Velkou část tvořily osobnosti židovského vyznání. Mezi ně patřila též výtvarná kritička a pedagožka Emma Meisel, ústřední postava teplické Sekce, která se hlavní měrou podílela na sestavování výstavního programu, vyřizovala administrativu a vedla dodnes výjimečně dochovaný sekční archiv, díky němuž může být její činnost po mnoha desetiletích představena. Emmě Meisel, jež se stala obětí holocaustu, je tato výstava věnována. Na výstavě je prezentováno více než sto děl od pěti desítek autorů.

Výstava vznikla ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec, zejména Annou Habánovou a Sudetendeutsches Institut e.V., München. Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy Bohuslavou Chleborádovou se uskuteční v neděli 24. listopadu a na závěr výstavy 2. února vždy v 17:00 hodin. Výtvarnou dílnu v sobotu 9. listopadu od 14:00 do 17:00 hodin povede muzejní pedagožka Vendula Fremlová.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 27. září od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 2. února a je otevřena denně mimo pondělí: út–pá 12:00 –17:00 a so–ne 10:00 –12:00 a 13:00 – 17:00 hodin.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*