Peníze od energetiků použijí na stereomikroskopy a digitální zrcadlovku

  •  

Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy v Teplicích a ZŠ Za Chlumem v Bílině obdržely 25 000 korun na podporu výuky přírodovědných předmětů. U příležitosti zahájení nového školního roku je obdarovala ČEZ Teplárenská.

„Školství a vzdělávání všeobecně v regionech, kde naše společnost působí, podporujeme dlouhodobě. Kromě specifických žádostí jsme například během uplynulých pěti let podporovali žáky prvních tříd  nákupem výtvarných potřeb. Nyní jsme ovšem zvolili zcela odlišný koncept podpory u příležitosti zahájení nového školního roku. Každá z obdarovaných škol dostane 25 000 korun na vybavení učeben či pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů na druhém stupni ZŠ,“ řekl generální ředitel energetiků Rostislav Díža.

Pro vedení obou škol nebylo vůbec těžké dané kritérium splnit. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy v Teplicích si tak pořídila dvanáct stereomikroskopů – binokulárních lup. „Jedná se o druh světelného mikroskopu, který slouží k pozorování vzorků s různým zvětšením v 3D rozměru. Je využitelný nejen při pozorování živých a neživých přírodnin v přírodopisu, ale najde i uplatnění v hodinách chemie či fyziky, například při zkoumání vlastností a struktury látek. Lupy využijeme jak během laboratorních pracích, tak i v hodinách zaměřených na praktické poznávání přírody nebo při fyzikálních a chemických praktikách,“ přiblížila ve zkratce využití binokulárních lup Naděžda Köhlerová, ředitelka školy.

Základní škola Za Chlumem, Bílina využila finanční dar na nákup vybavení a pomůcek do předmětu Digitální technologie a Informatika. Konkrétně na nákup digitální zrcadlovky, dvou termosublimačních tiskáren, tří instantních fotoaparátů a jednoho ministativu.  „Pomůcky budou primárně sloužit právě při výuce předmětů Informatika a Digitální technologie. Dále je bude možné využít i v dalších předmětech v rámci průřezových témat, během projektových dní a v neposlední řadě i během volnočasových aktivit školní družiny a školního klubu,“ nastínila využití zakoupené digitální techniky Barbora Schneiderová, ředitelka školy.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*