Pečeť kvality pro projekt Arkadie

Foto: Arkadie
  •  

Peníze jsou vždycky až na prvním místě. Tohle tvrzení neberou sice v neziskovkách až tak vážně, nicméně bez nich to nejde. A k tomu, aby mohl neziskový sektor v sociální oblasti plnit svou úlohu, pomáhají programy vyhlašované Evropskou unií.

Také Arkadie doplňuje prostředky poskytované státními dotacemi vytvářením projektů, umožňujících některé činnosti, na které nelze dotační prostředky použít. Jednou z těchto činností je mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností.

Právě to je oblast, která je podpořena projekty Partnerství programu Leonardo da Vinci. Arkadie spolu s partnerskými organizacemi z Polska a Německa podala projekt „Průvodce po evropském trhu práce – příležitosti –podpora – individuální odborná příprava na pracovní uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním“.

Projektem byla podpořena společná setkávání ve všech třech státech, při kterých se pracovníci všech tří organizací vzájemně seznamovali s přístupem k přípravě na pracovní uplatnění klientů těžko umístitelných na trhu práce. Některých setkání se zúčastňovali i klienti a rozšiřovali si tak obzor a získávali motivaci pro vlastní uplatnění. Na základě těchto setkání vznikla trojjazyčná příručka obsahující metodické postupy, využívaná všemi třemi organizacemi.

Při hodnocení ukončených projektů programu Leonardo došlo k milému překvapení. „Dostali jsme dopis z Domu zahraniční spolupráce,“ říká projektový manažér Arkadie Karel Klášterka, „který oznamoval udělení Pečeti kvality 2013 (to byl rok zahájení projektu) a obsahoval také pozvání na diseminační konferenci Řemeslo má zlaté dno, která proběhla v Brně, na které jsme náš projekt prezentovali.“

Udělení pečeti kvality je důstojnou tečkou za úspěšným projektem. Za tečkou ale následuje další věta. Tou je navazující projekt, tentokrát v programu Erasmus+, který bude v mírně pozměněném složení účastníků (vyměnil se německý partner projektu) spolupráci na tomto tématu dále rozvíjet.

Josef Hon

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*