Nové dopravní hřiště chce radnice vybudovat tam, kde kdysi bývalo

  •  

Dopravní hřiště v Bílině bude opět v provozu. Město usiluje o pronájem státního pozemku, na kterém hřiště bývalo, aby jej opravilo a znovu otevřelo veřejnosti.

“Po dlouhé roky plochu využívala provozovna sběrných surovin. Vzhledem k postupnému útlumu provozu sběrny a zájmu města o vybudování dětského dopravního hřiště jsme začali hledat vhodné místo pro jeho vybudování a bývalé dětské dopravní hřiště se ukázalo jako ideální. V současné době jednáme s Centrem služeb pro silniční dopravu o dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce dané plochy,” uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Pokud město s plánem uspěje, budou provedeny základní úpravy, aby dopravní hřiště mohlo být zprovozněno pro veřejnost.

“Bude vyspraven terén, upraví se okolí cest a chtěli bychom tam pro děti i nově namalovat parkoviště a kruhový objezd, který tam nyní není. Dále tam bude vybudováno zázemí pro obsluhu, návštěvníky a uskladnění pomůcek, bude zajištěno odvodnění a oplocení plochy hřiště,” vyjmenoval vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička.

Hřiště bude po otevření sloužit hlavně dětem z mateřských a základních škol, a to nejen z Bíliny, ale i okolních obcí. Různé akce pro veřejnost by se tam pak konaly i ve spolupráci s BESIPem. V provozu by mohlo být hřiště v průběhu příštího roku.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*