Na prvním transportu bijícího srdce do IKEM se podíleli specialisté z Ústí

  •  

Díky specialistům kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) z ústecké Masarykovy nemocnice se mohl poprvé uskutečnit transport bijícího srdce do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

„Především je nutné kolegům z Krajské zdravotní poděkovat, že jsme právě u nich a s jejich pomocí mohli průlomovou metodu vyzkoušet. Je pro nás významná zejména tím, že se odebrané srdce napojí na přístroj, který simuluje fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a my jsme schopni ho dostat do metabolicky optimální kondice a exaktně posoudit jeho použitelnost,“ popisuje přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivan Netuka.

Oba lékařské týmy na začátku října použily poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu – srdce – umožňující jeho přesun ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci.

„Lékaři KAPIM se podíleli na výběru dárce srdce a spolupracovali s transplantačním centrem při všech potřebných vyšetřeních. Zajistili také veškerou péči o dárce, včetně anesteziologické péče během samotného odběru orgánů,“ sdělil k participaci špičkového pracoviště Krajské zdravotní na mimořádné akci s IKEM Josef Škola, primář KAPIM ústecké Masarykovy nemocnice.

Podle tiskové zprávy IKEM se jedná se o zásadní posun v kvalitě transplantací srdce v ČR a přináší větší šanci nemocným, že se nového orgánu dočkají. Nová metoda rozšíří nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň může pomoci při převozech na větší vzdálenosti.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*