Městská policie Krupka a Záchranná služba Ústeckého kraje mají propojené navigační systémy

  •  

Od dubna bude na území Krupky v ostrém provozu v rámci projektu „Chráníme to nejcennější“unikátní systém, který zkrátí dojezd záchranářů o čas, který může být rozhodující pro záchranu lidského života. Při neodkladné nutnosti poskytnutí první pomoci totiž rozhoduje skutečně každá minuta, a to ať se jedná o zástavu srdce, náhlé mozkové příhody nebo třeba těžká zranění.

V Krupce proto iniciovali vznik ojedinělého systému mezi místní městskou policií a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, který je jedinečný na území celé České republiky a první svého druhu v Ústeckém kraji.„Záchrana lidského života je nejvyšší priorita, na kterou vůbec můžeme pomyslet. Proto je naší povinností vytvářet co nejlepší podmínky k tomu, aby byly využity jakékoliv možnosti k poskytnutí co nejrychlejší první pomoci těm, kdo ji potřebují. Proto jsem velmi rád, že tento systém na území našeho města bude v provozu,“ řekl k uvedení systému propojených navigačních aplikací starosta Krupky Zdeněk Matouš.

Systém dokáže zkrátit dobu poskytnutí první pomoci o cenné minuty. Jeho podstata tkví v tom, že navigační aplikace městských strážníků i záchranné služby jsou propojené. Operační středisko záchranné služby vyšle přímo do navigačního systému městské policie konkrétní adresu, kde je potřeba zasáhnout a poskytnout neodkladnou pomoc.„Dříve velmi často docházelo k zmatečným situacím, kdy se například při zásahu omylem zaměnila čísla popisná a orientační, což v kritické situaci prodlužovalo dojezd našich hlídek. Tento výrazný problém i další dílčí aspekty jsou tímto novým systémem odstraněny. Rád bych také zdůraznil, že tento systém je plně funkční také v horském terénu nad Krupkou, takže známe přesné místo poskytnutí pomoci i v lese“, říká k využití systému v praxi ředitel Městské policie Krupka Jiří Petrák, který na uvedení systému do praxe velmi intenzivně spolupracoval s hlavní lékařkou Evou Smržovou a celým vedením krajské záchranné služby.

Důležité také je, že dispečink záchranné služby má díky propojení systémů a mapových podkladů přehled o pohybu vozidel krupské městské policie, a může tak k místu zásahu rovnou vyslat hlídku strážníků, která je nejblíže.Po přijetí výzvy k poskytnutí první pomoci operační středisko záchranné služby vyšle jak své záchranáře, tak také strážníky městské policie k pacientovi v podstatě ve stejný okamžik. Vzhledem k tomu, že záchranáři zdravotnické služby vyjíždějí ze svého stanoviště v Teplicích, ale hlídky Městské policie Krupka se pohybují na území města, jsou strážníci u pacienta zcela přirozeně o výraznou dobu dříve než záchranáři záchranné služby. Právě v tom je totiž rozhodující moment pro případnou záchranu života. Hlídky krupské městské policie navíc pro případ srdeční zástavy disponují defibrilátorem, který jako standartní výbavu svých vozidel mohou v případě potřeby použít již před příjezdem záchranářů.

Náklady na pořízení všech nutných součástí systému dosáhly téměř 90 tisíc korun vč. DPH, které uhradila společnost Auto-Kabel Krupka. Společnostje součástí skupiny Auto-Kabel Group a patří mezi významné světové výrobce bateriových, startovacích, generátorových kabelů, bezpečnostních a inteligentních kabelových systémů pro automobilový průmysl a dodává své produkty takřka všem hlavním světovým výrobcům automobilů. „Jsme si vědomi toho, že je naší společenskou povinností, podílet se na podpoře a rozvoji regionu, a o své současné, ale i potenciální budoucí zaměstnance pečovat. Dlouhodobě se o dění v Krupce, resp. v Ústeckém kraji, zajímáme a aktivně spolupracujeme s Městským úřadem Krupky na mnoha projektech souvisejících s rozvojem oblasti. Když nás tedy v loňském roce oslovil ředitel Městské policie Krupka, pan Jiří Petrák, zda bychom měli zájem podílet se na financování projektu „Chráníme to nejcennější“, nemuseli jsme se dlouho rozmýšlet“, říká David Braun, ředitel společnosti Auto-Kabel Krupka. Pořízené vybavení zahrnuje mapové podklady, hardwarové zařízení, GPS moduly pro přenos dat a další nutné komponenty pro provoz systému. „Jsme rádi, že i díky našemu přispění se pomoc v krizových situacích dostane k ohroženým spoluobčanům včas“, dodává David Braun.

Systém na své náklady bude provozovat město Krupka.„Rád bych za vedení našeho města poděkoval jak společnosti Auto-Kabel Krupka za úhradu nákladů spojených s pořízením veškerého vybavení pro provoz tohoto systému, tak představitelům Záchranné služby Ústeckého kraje za perfektní součinnost při uvádění tohoto systému do praxe. Všichni obyvatelé i návštěvníci Krupky tak mají k případnému poskytnutí první pomoci zase o výrazný krok blíže“, doplnil starosta Zdeněk Matouš.

Cílem projektu Ústeckého kraje „Chráníme to nejcennější“, v jehož rámci se strážníci krupské městské policie účastní také odborných stáží u záchranné služby, je zlepšení dostupnosti včasné defibrilace pomocí automatizovaných externích defibrilátorů (AED), jejichž použití v rukou nezdravotníků může zvýšit šanci na přežití postiženého. Stáže dávajíkrupským strážníkům možnost rozšířit své znalosti a dovednosti, které následně uplatňují při svých vlastních zásazích do doby, než k případnému zraněnému přijede lékař či záchranář. Městská policie Krupka svým příkladným a aktivním přístupem v poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitaci s využitím přístroje AED významně přispívá k záchraně lidských životů a zvyšuje šanci na přežití občanů města. V září loňského roku Městská policie Krupka získala za tuto činnost Záslužnou medaili Ústeckého kraje za rok 2016, kterou uděluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

 

Rostislav Kadlec, Krupka


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*