Ledové království pro mateřské školy na „Sochorce“

  •  

Přechod z mateřské školy na školu základní je jedním z důležitých mezníků v našem životě. Každý jsme si tímto přechodem prošli a nějakým způsobem jsme jej vnímali. Někteří z nás se na něj těšili, jiní byli v napětí z očekávání, jaké to v první třídě bude. Svou roli v tomto procesu sehrají různí činitelé, mezi které beze sporu patří naši nejbližší, tedy rodiče ale také učitelé. Tito jsou klíčovými články celého řetězce, kterým budoucí žáci procházejí.

Vedeni snahou o individuální rozvoj každého dítěte je naším cílem bezproblémový a radostný nástup dítěte do základní školy. Proto naši předškoláci „chodí“ do školy už nyní, když jsou ještě v MŠ. Připravujeme tak děti postupně na přechod do první třídy a zároveň si naši školáci společnou prací ověřují svoje schopnosti a dovednosti při situacích, které nejsou standartními ve vyučovacím procesu.

Při návštěvě naší školy jsme se při práci s dětmi  zaměřili na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, (vnímání, naslouchání, porozumění), rozvoj komunikativních dovedností, osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní.  Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, rozvoj a kultivace cítění a prožívání, získání schopností záměrně řídit svoje chování.

V aranžovaném ledovém království jsme využili hlavních postav stejnojmenné pohádky a tak děti pracovaly pod vedením starších spolužáků. Vstoupily do labyrintu princezny Anny, sledovaly cesty a na jejich konci našly správné komponenty, ze kterých sestavily Olafův stojánek na tužky. Lepily, stříhaly, vybarvovaly a skládaly jednotlivé části dohromady. V jiných třídách vyráběly čelenku s Olafem, sestavením skládačky zachránily sněhuláka Olafa.

Postupně poznaly i další učebny ve škole. V přírodopisu pracovaly na interaktivní tabuli a plnily zábavné znalostní úkoly na tabletech. Připravená byla i dílenská práce pro ruce, s pomocí učitele sestavily ledaře Kristoffa z dřevěných komponentů. V tělocvičně se po práci protáhly při cvičení na nářadí a ukázaly své dovednosti při překonávání překážek na cestě za princeznou Elsou.

Odměnou pro všechny byla frozen karta plná razítek za splněné úkoly a navíc ještě s omalovánkou tedy úkolem „na doma“. Děti odcházely ze školy s rozzářenýma očima, ruce plné dárků a věříme, že i s touhou přijít brzy do školy.

Milena Hampejsová , výchovná poradkyně ZŠ Antonína Sochora Duchcov


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*