Květina otevřela své dveře studentům

  •  

Nezisková organizace Květina se i letos zapojila do Týdne sociálních služeb, kdy v rámci Dne otevřených dveří nabízí veřejnosti nahlédnout pod pokličku provozu služeb, které nabízí. A tak se dnes 8. října od 11:00 až do 16:00 otevřely dveře všech služeb veřejnosti, a to jak v Teplicích, tak v Komunitním centru v Dubí.

Na pozvání zareagovalo Gymnázium Teplice a vyslalo několik studentek se zájmem o problematiku sociálně právní ochrany dětí s ohledem na téma pěstounství. Studentky ve službě Doprovázení pěstounů spolu se dvěma pracovnicemi strávily společně 2,5 hodiny. Studentkám se Květina stručně prezentovala organizace a následně se debatovalo o službě Doprovázení pěstounů.

„Zdá se, že studentky mají o činnostech organizace dobré povědomí. Oblast pěstounství je pak velmi zajímala, děvčata měla nápadité dotazy,“ popisuje jedna z pracovnic Marie Jiroušková a dodává: „Ve druhé části setkání jsme se pak zabývali právy dětí. Využili jsme výborně zpracovaných edukativních materiálů z projektu „Hlasy dětí – a co s tím uděláme“, kdy je na určité téma nejprve projektován krátký animovaný film a následně se pracuje s pracovními listy. Vzájemně jsme pak sdíleli své postoje, odborné názory a praktické zkušenosti. Studentky si v oblasti práv dětí vybraly téma pěstounské péče a také střídavé péče.“

Komunitní centrum v Dubí navštívili studenti prvního ročníku oboru Sociální činnost Hotelové školy Teplice. Ti se zde získali informace o sociálních službách nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a o plánované nové službě nízkoprahové denní centrum. „Během exkurze bylo řečeno to základní o službách, o tom, jakým lidem pomáháme a jak vypadá takový den pracovníka, co práce vše obnáší,“ popisuje vedoucí služby Terénní programy Květina Barbora Vernerová.

„Studenti byli vnímaví a myslím, že některé naše činnost opravdu zaujala. Ještě před odchodem si se mnou tři z nich domlouvali schůzku ohledně možného zapojení se jako dobrovolníci, což mě mile překvapilo,“ popisuje vedoucí Klubu Magnet Veronika Klaus Horčíková.

Den otevřených dveří se vydařil. „Je dobrý se jít podívat někam takhle do zařízení a vidět, jak to tam vypadá a slyšet, jak se tam pracuje a co vše tam pracovníci řeší. Mně se díky exkurzím bude v létě líp rozhodovat, kam půjdu na praxi“, popisuje jedna z účastnic.

„Za všechny služby je třeba říci, že se celá akce vydařila, setkání se studenty probíhala v příjemné atmosféře, je to vždy obohacující zkušenost i pro nás pracovníky. Opravdu v takovém setkávání vidíme velký smysl, a pokud někdo dnešní akci nezaregistroval a rád by k nám na praxi, na stáž, na pozici dobrovolníka či se školou na exkurzi, může určitě využít na našem webu kontaktů na vedoucího pracovníka služby, kterou by rád navštívil,“ dodává Marie Jiroušková.

 

Marie Jiroušková – sociální pracovník Doprovázení pěstounů

Veronika Klaus Horčíková – vedoucí služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

Barbora Vernerová – vedoucí služby Terénní programy Květina

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*