Květina mapuje problémy osob bez přístřeší

  •  

Pracovníci Terénních programů Květina v Teplicích v rámci pravidelné depistáže nabízeli pomoc lidem bez přístřeší.

„Od května 2018 můžeme díky rozšířené registraci služby mimo města Dubí pomáhat také v Teplicích. Začali jsme tedy provádět depistáže, které nám mají pomoci zmapovat situaci lidí bez přístřeší. Ve spolupráci s Magistrátem města Teplice byly vytipovány lokality, kde se tito lidé zdržují. Nyní se snažíme tyto lokality pravidelně navštěvovat a mapovat situaci lidí. Terénní pracovníci na místě poskytují základní sociální poradenství, ale také díky spolupráci s Potravinovou bankou v Ústí nad Labem a díky dalším darům mohou lidem nabídnout potravinovou a materiální pomoc,“ popisuje vedoucí služby Barbora Vernerová.

A v čem byla poslední akce jiná?

„V sobotu 28. července byl Světový den hepatitidy. K tomu se teď všichni potýkáme s horkým počasím. Rozhodli jsme se s kolegyněmi, že dnešní depistáž spojíme s malou osvětou týkající se hepatitidy. S lidmi jsme tedy navíc vždy nad připraveným informativním letáčkem krátce prodiskutovali prevenci hepatitidy A, a to jak v podobě osobní hygieny, jelikož spojení života na ulici a těchto veder může být ještě více rizikové, tak v podobě udržování obývaných prostor, včetně úklidu odpadků,“ popisuje terénní pracovnice Milada Šebestová.

„Během dopoledne jsme mluvili s několika lidmi, pomoc byla vítaná, a to i ta, která se týkala informací o žloutence. S některými jsme se neviděli poprvé, některým je již poskytována podpora v podobě individuální práce. Někteří nemají doklady, někteří potřebují čisté oblečení na pracovní pohovor, někteří nás zatím ještě o pomoc nepožádali. Jsme teprve na začátku,“ uzavírá terénní pracovnice Lucie Kanišaková.

Nezisková organizace Květina svými aktivitami reaguje na problémy teplického regionu související zejména se sociální tematikou, a to už od srpna 2006. Posláním organizace je spolupodílet se na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení. Podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování jejích členů. Služby organizace jsou určeny lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či osobám pečujícím o děti v náhradní rodinné péči. Služby jsou určeny lidem bez omezení věku.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*