Krupku navštívili experti kvůli zápisu do UNESCO

  •  

Na území České republiky a Německa včetně Krupky proběhlo odborné zkoumání společné sasko-české sériové nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Dvoučlenná expertní mise Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS), do jejíž kompetence tato oblast spadá, navštívila všech 85 památek na české i saské straně, jež jsou součástí návrhu nominace.  Vzhledem k velikosti hodnoceného území trvala hodnotící mise celkem 10 dní, během kterých hodnotitelé podrobně prozkoumali všechny navržené památky. První den programu byl věnován prohlídce a posouzení Hornické kulturní krajiny Krupka, která je nedílnou součástí nominace.
„Hodnotitelé se nezajímali pouze o historii a současný stav památek navržených k zápisu na seznam UNESCO, ale také o to, jak se o ně dokážeme v budoucnosti postarat. Případný zápis na seznam UNESCO totiž velmi úzce souvisí s ochranou historického dědictví pro budoucí generace“, uvedl k návštěvě expertů organizace ICOMOS v Krupce starosta města Zdeněk Matouš.

V Krupce experti navštívili hrad Krupka, štolu Starý Martin, haldy a pinky revírů Steinknochen a Preisselberg, kapli sv. Wolfganga a Velkou pinku na Komáří hůrce. Revír Knötel hodnotitelé shlédli z lanovky, kterou využili k cestě z Komáří hůrky zpět do Krupky. Nedílnou součástí programu byla samozřejmě Městská památková zóna Krupka, jejíž jádro tvoří Husitská ulice s jedinečným náměstím ulicového typu spolu s kostelem Nanebevzetí P. Marie a dřevěnou zvonicí, muzeem Krupka a nově zrekonstruovanou budovou barokní fary, ve které se právě připravuje expozice historické hasičské techniky. Program prvního dne mise byl ukončen na hradě Krupka oficiálním představením celého nominovaného statku Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří hodnotitelům a diskusí zástupců zúčastněných stran, které usilují o zápis na seznam UNESCO. Následující dny hodnotící mise byly věnovány nominovaným památkám v Sasku a na dalších místech české strany Krušných hor.

Experti, kteří navrhované památky posuzovali, jsou mezinárodně uznávaní odborníci disponující mezi jiným i zkušenostmi z oblasti světového dědictví, a jejich prozkoumání se zaměřilo na nejrůznější aspekty spravování, zachování a autenticity objektů. Na české straně experty doprovázeli pracovníci z Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, zástupci krajů, municipalit, správců statků a obecně prospěšné společnosti Montanregion Erzgebirge – Krušné hory o.p.s. Experti shrnou výsledky odborné mise ve zprávě, která bude spolu s výsledky prověrky nominační dokumentace tvořit základ pro další vícestupňové řízení, které je koordinováno sekretariátem ICOMOS v Paříži.

To, zda Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří bude či nebude zapsána na Seznam světového dědictví, se rozhodne na 40. zasedání Výboru pro světové dědictví, které se uskuteční v červnu 2016 v tureckém Istanbulu.

Rostislav Kadlec


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*