Kraj se zapojil do projektu Obce v datech. Profil mají i Teplice

 •  

Projekt společnosti Obce v datech, porovnávající kvalitu života napříč všemi 206 obcemi s rozšířenou působností, byl spuštěn v půlce června. Benchmarking je založený na big datech, které čerpá z internetu pomocí robotů, a v otevřených datech, která jsou získávána z veřejných institucí. Ústecký kraj otevírá profily měst – Ústí nad Labem, Děčín, Teplice a Most. Uvedl to  Zdeněk Rytíř z tiskového oddělení Ústeckého kraje.

Důležité je, že projekt objektivně nahlíží na obce perspektivou občana, který chce mít zdravé prostředí a dobrou zdravotní péči, dostatečné materiální zázemí, dostupnost dobrého vzdělání, pracovní možnosti, služby a zároveň možnost sociálních aktivit atd.  Měření probíhá na bázi 29 indexů.

Projekt potvrdil, že města v oblastech těžebního a těžkého průmyslu, tj. Ústecký a s Moravskoslezský kraj, vykazují v mnoha indikátorech řádově horší výsledky než jiné oblasti v ČR.

„V první rovině projekt poskytuje objektivní data, která využijeme pro jednání s centrálními orgány ohledně efektivní a především masivní pomoci pro kraj. V druhé rovině nám poskytuje indikaci hlavních slabých míst, na které se zaměříme. Pokud budeme stejné věci dělat stejně, tak budeme mít stejné výsledky. I s ohledem na toto srovnání je nutné zvýšit úsilí v mnoha oblastech. Na druhou stranu projekt ukazuje i zajímavý potenciál a silné stránky kraje,“ komentuje zapojení do projektu náměstek hejtmana Martin Klika.

Kraj se musí věnovat relevantním aspektům, které přesahují hranice měst. Výzkum poukázal hlavně na následující slabší stránky kraje:

 • Vysoký počet exekucí
 • Vyloučené lokality – koncentrace dávek
 • Práce – relativně nižší pracovní možnosti
 • Úroveň středního školství – horšími výsledky u státních maturit
 • Odlehlost některých obcí – horší dopravní spojení
 • Relativně nižší aktivita spolků (vyjma Ústí nad Labem)

Na druhou stranu existuje potenciál v těchto oblastech:

 • V železničním a dálniční, spojení na zejména na Prahu i Sasko
 • Dostupnosti přírodních památek
 • Dostupnosti služeb ve větších městech regionu
 • Dostupném bydlení

„Musíme zajistit, aby v kraji chtěli pracovití a šikovní lidé žít, pracovat nebo podnikat a vychovávat rodiny a k tomu vytvořit podmínky nebo nabídnout pomocnou ruku a maximálně využít finanční podporu. Prosperita regionu je primárně o lidech a jejich potenciálu,“ dodal Klika.

Z konkrétních kroků bude kraj v létě realizovat kulatý stůl s podnikateli a dalšími aktéry ke konkrétní pomoci obyvatel Ústecka pro formu podpory a řešení exekučního zatížení obyvatel. Cílem je inovativním způsobem zapojit firmy, lidi a kraj do oddlužení a dát možnost pracovitým lidem důstojně ukončit dluhovou past. Dále bude kraj usilovat o to, aby stát využil mechanismy, které moderním způsobem umožní vysoké investice do soukromých projektů v Ústeckém kraji. Jedná se např. o tzv. Urban Development Funds, které fungují v jiných městech zemí EU a které umožní návratným způsobem alokovat např. zvýhodněné úvěry a záruky do místních podnikatelských projektů.

„Tam, kde to půjde, tak budeme požadovat přenesení kompetencí na naši úroveň, např. v možnosti mít Urban Development fondy jako v Polsku, Maďarsku nebo Španělsku. Budeme se dožadovat legislativních změn dle našich podmínek pro vyloučené lokality a nedovolíme další průtahy v infrastrukturních stavbách, např. dálnice do D7 do Slaného. Od národní úrovně a ministerstev bychom si představovali opravdu větší aktivitu a rychlost,“ poznamenal Klika.

Silné stránky našeho srovnání indikují pro Ústecko zajímavé potenciály. Připomeňme např. krajinu po těžbě, kterou lze proměnit v rekreační a urbanisticky zajímavá centra, blízkost Saska, které se profiluje jako německé Silicon Valley nebo skvělou dostupnost do Prahy díky modernizované trati, dokončené D8 a v budoucnu dokončené D7. Důležité je opravdu nedělat stejné věci stejně, zejména akcentovat partnerství se soukromým sektorem, který chce na Ústecku dlouhodobě působit, a to inovativní cestou. Uzavírá vedoucí partner oddělení poradenství Deloitte Pavel Šiška, jehož společnost je hlavním konzultačním partnerem projektu Obce v Datech.


 •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*