Kaple sv. Wolfganga završila turistickou sezonu mší svatou

  •  

Každý se rok se na závěr turistické sezony koná v kapli svatého Wolfganga pod Komáří vížkou mše svatá, během které se sejdou obyvatelé obou stran státní hranice. Stejně tak tomu bylo také tento rok, kdy se předposlední den měsíce října konala u příležitosti svátku svatého Wolfganga bohoslužba, která byla obětována za usmíření mezi národy.

„Svatý Wolfgang byl biskupem v bavorském Řezně a kromě jiného i jemu vděčíme za ustavení pražského biskupství. V 10. století totiž území Čech spadalo pod církevní správu řezenského biskupství a svatý Wolfgang velkoryse souhlasil s oddělením Čech od své diecéze, aby zde byla ustavena místní česká církevní správa. Svatý Wolfgang je tak také nám dobrým příkladem pro vytváření mezinárodní spolupráce“, řekl k osobě svatého Wolfganga během svého kázání Jan Blaha, teplický kněz a salesián, který mši svatou sloužil. Účastníci bohoslužby oslavili za pěveckého doprovodu sboru Audite Silete Bohosudov pod vedením Vlasty Holíkové již 15. výročí opětovného vysvěcení kaple po její celkové rekonstrukci.

Mše svatá (1)

Prostory barokní kaple sv. Wolfganga, patrona horníků, se využívají k výstavám, menším církevním slavnostem a ke společným setkáním obyvatel z Čech i Německa. Během zimních měsíců bude s ohledem na místní klimatické podmínky kaple uzavřena, ale všichni její příznivci se již nyní mohou těšit na jaro, kdy bude opět zpřístupněna široké veřejnosti.

Rostislav Kadlec


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*