Ještě čtyři ústecké fakulty přijímají přihlášky

Zdroj: pixabay.com
  •  

Studenti, kteří z různých důvodů nestačili podat přihlášku na vysokou školu v rámci standardních termínů přijímacích řízení, mají šanci se přihlásit na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem díky vyhlášeným druhým kolům.

Na čtyři fakulty UJEP, konkrétně filozofickou, životního prostředí, přírodovědeckou a výrobních technologií a managementu, lze ještě podat přihlášku ke studiu. Nejvíce termín hoří na filozofické fakultě (do 14. 8. 2017), nejvíc „na čas“ si mohou dát zájemci o studium na fakultě výrobních technologií a managementu. Ta v letošním roce vypsala dokonce třetí kolo přijímacího řízení s termínem doručení přihlášky do 11. 9. 2017.

„Oficiální vyhlášení druhých kol přijímacího řízení, zveřejněná na webových stránkách zmíněných fakult, obsahují veškeré zákonné, organizační i informativní údaje, které je třeba dobře prostudovat,“ upozorňuje dr. Alena Chvátalová, prorektorka pro studium na UJEP. „Uchazeč se zde dozví nejen důležité termíny, poplatky a požadované dokumenty, ale také informace, zda je studium nabízeno v prezenční nebo kombinované formě, což je stále častěji vyhledávána informace,“ doplňuje prorektorka.

Ve vyhlášeních druhých kol přijímacího řízení zájemci o studium naleznou také plánované počty přijímaných studentů v rámci 2. kola, požadavky k přijímací zkoušce či podmínky pro její prominutí.

Konkrétně nabízené studijní obory ve 2. a 3. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018:

 

  • FILOZOFICKÁ FAKULTA

– podávání přihlášek do 14. 8. 2017 – bakalářské, magisterské, doktorské studium

Bakalářské studijní obory:

– Interkulturní germanistika

– Kulturní historie

– Historie

– Dokumentace památek

– Archivnictví a spisová služba

– Základy humanitní vzdělanosti – estetika

– Filozofie + Historie

– Filozofie + Německý jazyk a literatura

– Filozofie + Společenské vědy

– Historie + Německý jazyk a literatura

– Historie + Společenské vědy

– Společenské vědy + Německý jazyk a literatura

– Politologie + Historie

– Politologie + Filozofie

– Politologie + Společenské vědy

– Politologie + Německý jazyk a literatura

Magisterské studijní obory:

– Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu

– Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

– Historie

– Učitelství historie pro střední školy

– Kulturní historie

– Politická filozofie

– Učitelství historie pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

– Učitelství historie pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ

– Historie + Společenské vědy

– Učitelství společenských věd pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Doktorské studijní obory:

– České dějiny

– Tschechische Geschichte (České dějiny)

– Německá literatura

www    http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/pz_2017_2018_2kolo.pdf

  • FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

– podávání přihlášek do 18. 8. 2017 – bakalářské a navaz. magisterské studium

                                 do 30. 9. 2017 – doktorské studium

Bakalářský studijní obor:

– Ochrana životního prostředí

Navazující magisterské studijní obory:

– Odpadové hospodářství

– Revitalizace krajiny

Doktorský studijní obor: 

– Environmentální analytická chemie

www    http://fzp.ujep.cz/Studium/prijrizeni.php

 

  • PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

– podání přihlášek do 21. 8. 2017 – bakalářské, magisterské, doktorské studium

 

Bakalářské studijní obory:

– Aplikované nanotechnologie

– Aplikované počítačové modelování

– Applied Computer Modelling

– Applied Nanotechnology

– Biologie

– Fyzika

– Geografie

– Geografie střední Evropy

– Informační systémy

– Matematika a její použití v přírodních vědách

– Physics

– Toxikologie a analýza škodlivin

– Biologie + Geografie

– Biologie + Informatika

– Biologie + Německý jazyk a literatura

– Biologie + Tělesná výchova

– Fyzika + Biologie

– Fyzika + Chemie

– Fyzika + Geografie

– Fyzika + Informatika

– Fyzika + Matematika

– Fyzika + Tělesná výchova

– Geografie + Historie

– Geografie + Informatika

– Geografie + Německý jazyk a literatura

– Geografie + Politologie

– Geografie + Společenské vědy

– Geografie + Tělesná výchova

– Chemie + Biologie

– Chemie + Geografie

– Chemie + Informatika

– Chemie + Matematika

– Chemie + Tělesná výchova

– Informatika + Historie

– Informatika + Německý jazyk a literatura

– Informatika + Společenské vědy

– Informatika + Tělesná výchova

– Matematika + Biologie

– Matematika + Filozofie

– Matematika + Geografie

– Matematika + Historie

– Matematika + Informatika

– Matematika + Německý jazyk a literatura

– Matematika + Společenské vědy

– Matematika + Tělesná výchova

Navazující magisterské studijní obory:

– Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

– Aplikované nanotechnologie

– Applied Nanotechnology

– Biologie

– Computer Modelling in Science and Technology

– Geografie

– Počítačové modelování ve vědě a technice

– Učitelství biologie pro SŠ + Učitelství geografie pro SŠ

– Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ

– Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

– Učitelství fyziky pro SŠ + Učitelství biologie pro SŠ

– Učitelství fyziky pro SŠ + Učitelství chemie pro SŠ

– Učitelství fyziky pro SŠ + Učitelství matematiky pro SŠ

– Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ + Občanská nauka pro 2. stupeň ZŠ

– Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ + Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

– Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ

– Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

– Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ

– Učitelství geografie pro SŠ + Učitelství tělesné výchovy pro SŠ

– Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ

– Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

– Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství biologie pro SŠ

– Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství geografie pro SŠ

– Učitelství chemie pro SŠ + Učitelství matematiky pro SŠ

– Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a lit. pro 2. stupeň ZŠ

– Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

– Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ

– Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství biologie pro SŠ

– Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství českého jazyka a lit. pro SŠ

– Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství geografie pro SŠ

– Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství německého jazyka a lit. pro SŠ

– Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství tělesné výchovy pro SŠ

Doktorské studijní obory:

– Aplikované nanotechnologie

– Applied Nanotechnology

– Computer Methods in Science and Technology

– Počítačové metody ve vědě a technice

www   

https://docs.google.com/document/d/1C9vyYGKFTOJOD-jOjXIG3acRe_pK6fniKqXkyC4olSc/edit

 

  • FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU

(od 1. 9. 2017 Fakulta strojního inženýrství UJEP)

– podávání přihlášek do 24. 8. 2017 – bakalářské a navaz. magisterské studium

Bakalářské studijní obory:

– Řízení výroby

– Materiály a technologie v dopravě

– obor Energetika – teplárenství

– Materiály

Navazující magisterské studijní obory:

– Příprava a řízení výroby

– Materiály a technologie v dopravě

– Energetika – teplárenství

– Materiálové vědy a analýza materiálů

www    http://cz.fvtm.ujep.cz/files/20170419121150.pdf

III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2017/2018

  • FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU

(od 1. 9. 2017 Fakulta strojního inženýrství UJEP)

– podávání přihlášek do 11. 9. 2017 – bakalářské a navaz. magisterské studium

Bakalářské studijní obory:

– Řízení výroby

– Materiály a technologie v dopravě

– obor Energetika – teplárenství

– Materiály

Navazující magisterské studijní obory:

– Příprava a řízení výroby

– Materiály a technologie v dopravě

– Energetika – teplárenství

– Materiálové vědy a analýza materiálů

www    http://cz.fvtm.ujep.cz/files/20170419121318.pdf

Zdroj: UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*