Hledají se možnosti obchvatu Bíliny

Bílina. Zdroj: www.bilina.cz
  •  

Ředitelství silnic a dálnic se nadále zabývá obchvatem Bíliny. Nyní je aktuální varianta X, tedy silnice z větší části vedoucí v tunelu pod městem. Náklady na variantu X jsou odhadovány na zhruba sedm miliard korun. Asi o 3,5 miliardy levnější vycházela nyní pozastavená varianta A, tedy výhodní obchvat, který byl však o několik kilometrů delší a byly obavy, že by tato trasa nebyla řidiči využívaná.

Zcela zamítnutá ale tato varianta zatím není, platnost studie EIA, která posuzuje vliv stavby na životní prostředí a je nezbytná pro případnou realizaci, byla prodloužená do března roku 2021.

“Aktuálně je pro potřeby aktualizace varianty X v podobě hledání technického řešení přijatelného z hlediska stavebních nákladů i životního prostředí zpracováván předběžný geotechnický průzkum. Výsledky budou podkladem pro rozhodnutí o proveditelnosti tunelového řešení v rámci varianty X. Předpokladem dokončení průzkumu je třetí kvartál roku 2018,” uvedl Václav Havlan z chomutovského Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Výsledky průzkumu budou pak předložené ministerstvu dopravy i zastupitelům Bíliny. Geotechnický průzkum ukáže, jaké jsou geologické poměry v místě budoucí stavby, aby bylo možné kvalitně zpracovat projekt s minimálním dopadem na okolní prostředí, bezpečnou realizací i následným užíváním.

Varianta X, která se z pohledu řidičů zdá nejschůdnější, protože neznamená téměř žádnou zajížďku, má tři podvarianty. “Všechny tři jsou ale téměř stejné, liší se pouze ve výškovém uspořádání a napojení sjezdů a nájezdů,” popsal vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička.

Varianta X počítá s nájezdem na obchvat těsně před Bílinou ve směru od Teplic u stavebnin. Tam by řidiči vyjeli na přemostění, které by překlenovalo řeku a železnici směrem k Důlní ulici. Na tu by se napojilo a zhruba v polovině ulice by obchvat vedl do tunelu. “Ten by se stáčel zase zpět pod řeku a železnici. U koupaliště by vyústil na povrch a napojil se zase na silnici 1/13,” vysvětlil vedoucí. Celý obchvat by byl čtyřpruhový.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*