V Bílině objevili silně ohrožený druh brouka

  •  

Při obnově Kyselské aleje v Bílině byl objeven silně ohrožený druh brouka. Páchník hnědý (Osmoderma eremita) žije v kmenech Jírovce.

Dospělý páchník je nápadný hnědý brouk, který dosahuje velikosti 24 – 30mm. Je velmi málo aktivní a neochotně létá. Larvy dosahují velikosti až 8 cm a žijí téměř výhradně v trouchu dutin. Páchník hnědý je saproxylosfágem (živí se mrtvým dřevem). Před započetím prací byl sjednán entomologem panem Pavlem Krásenským biologický dozor, při kterém výskyt páchníka nebyl zjištěn, jelikož obýval velkou stromovou dutinu, která se odkryla až rozřezáním stromu.

Statika stromů v aleji je zhoršena hnilobami v poškozených kmenech a kosterních větvích. Rozřezané stromy budou transportovány do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově do takzvaného broučkoviště. Broučkoviště je vlastně skupina kmenů, zakopané do jedné třetiny do země, popřípadě volně ležící. Vzhledem k tomu, že bylo nutné dřeviny pokácet pro jejich nebezpečnost, stává se právě broučkoviště vhodným kompromisem.

Karel Schön


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*