FOTO: Tři postavy do betléma přibyly v Arkadii

  •  

Již podeváté se sešli protagonisté společného projektu organizací tří států, podporovaného v rámci programu ERASMUS+ z prostředků EU. Pracovníci z Německa (Lebenshilfe Altmark West gGmbH z Gardelegenu), Polska (PCPR Zlotoryja)  a České republiky (Arkadie, o.p.s.), věnující se procesu přípravy lidí se zdravotním postižením na pracovní uplatnění, se tentokrát sešli v Teplicích. Hlavním účelem koordinační schůzky bylo osobní setkání partnerů, zhodnocení dosavadního průběhu, plnění cílů a výstupů projektu v podobě výukových manuálů a koordinace dalšího postupu.

Obsahem jednání byla také kontrola finančního krytí jednotlivých aktivit u každého z partnerů s ekonomkou koordinátora projektu, kterým je právě teplická Arkadie. Neméně důležité bylo sladění termínů dalších akcí, tj. účasti na paralympiádě pořádané partnery v Polsku, předadventního setkání spojeného s prodejem výrobků chráněných dílen všech zapojených partnerů v německém Gardelegenu a konečně i již tradiční téměř vánoční setkání u Živého betléma v Teplicích.

Dalším programem setkání byl společný workshop v keramické chráněné dílně v Úpořinách.  Toho se zúčastnili nejen zástupci vedení zahraničních partnerů a koordinátora, ale také tři vedoucí (mistrové) z dílen v Úpořinách a Krupce a někteří zaměstnanci těchto dílen se zdravotním znevýhodněním. Cíl byl daný, tj. vytvořit společně tři další figury do keramického betléma, který vzniká již čtvrtým rokem a postupně se rozrůstá. Je pravidelně vystavován při různých příležitostech např. výstavách v muzeích v Teplicích či v Duchcově nebo při předvánočních akcích v kostele Bartholomeus. Zúčastnění byli rozděleni na tři skupiny dle států, ze kterých pocházeli a k nim vždy přiřazen mistr a pomocník. „I přes počáteční skepsi a nedůvěru ve vlastní výtvarné dovednosti se po tříhodinové práci povedlo vytvořit opravdová díla, která budou hodna vystavení.“ hodnotí výsledek snažení Lenka Machaloušová, ředitelka Arkadie. Figury získají svůj „rodný list“, který mj. obsahuje název, autora a poznámku, že byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z prostředků EU v programu ERASMUS+.

Zapojení zástupci vedení partnerských organizací získali možnost zjistit, že s patřičným vedením se lze úspěšně realizovat i v činnosti, kterou nikdy dřív ani nevyzkoušeli. Právě výměna zkušeností v přípravě na práci je jedním z cílů projektu.  Neformálním a doprovodným kulturním programem byla návštěva města Litoměřice, spojená s plavbou po Labi a ochutnávkou vín, pěstovaných na jeho obou březích.

Text i foto Karel Klášterka, Arkadie Teplice

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*