FOTO: K novému pavilonu s operačními sály přibude podlaží

  •  

Krajská zdravotní revitalizuje nemocnici v Teplicích, ke stavěnému pavilonu pro operační sály přibude ještě jedno podlaží. V polovině roku 2017 začala vznikat nejvýznamnější stavba posledních desetiletí v jejím areálu – pavilon operačních sálů – a od loňského listopadu se zde buduje i objekt pro nízkoprahový urgentní příjem.

S postupem prací na významných investičních akcích, ale například také s přípravou protialkoholní záchytné stanice, se ve čtvrtek 25. ledna seznámili členové vedení Krajské zdravotní – Jiří Novák, předseda představenstva, jeho místopředseda Radek Scherfer a Petr Fiala, generální ředitel společnosti, které doprovodil Tomáš Hrubý, ředitel teplické nemocnice.

„V roce 2018 čekají Krajskou zdravotní úkoly více než náročné. Letos bychom rádi proinvestovali přes jeden a půl miliardy korun. V současnosti probíhající stavby jsou rozloženy do všech pěti nemocnic, ale momentálně největší investice jsou právě tady, v Teplicích. Vyjádřeno penězi jde o přibližně 324 milionů korun. Protože akce mají návaznost jedna na druhou a nesmějí nijak významně zasahovat do běžného chodu nemocnice, považujeme za správné scházet se v určitých intervalech se zástupci firem a přesvědčit se o tom, zda práce probíhají podle harmonogramu. Což je pochopitelně základní předpoklad toho, aby stavby byly dokončeny ve stanoveném termínu,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní

Podle stanoveného harmonogramu pokračuje výstavba nového pavilonu pro operační sály a centrální sterilizaci s předpokládaným dokončením do 1. 7. 2019. V nových operačních sálech zdravotníci počítají s prováděním veškerého současného spektra operačních výkonů. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.

Součástí projektu je i zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené. Celková cena díla je téměř 185 milionu Kč.

Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní dojde oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) a jednotku intenzivní péče (JIP) chirurgických oborů.

„V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení jsme nástavbu na právě probíhající stavbu nového pavilonu vyhodnotili jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější variantu s předpokládanými investičními náklady ve výši 97 milionů korun,“ vysvětlil Jiří Novák.

Nyní je zpracovávána studie nástavby 3. nadzemního podlaží a připravuje se zadání zakázky na zpracování realizační projektové dokumentace. Vítěz výběrového řízení k této veřejné zakázce by se stavbou mohl začít v září.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*