Cesta za píšťalami aneb „Další krok k záchraně varhan“

  •  

V sobotu 18. září v dozvuku Mariánských poutních slavností se uskuteční v areálu poutní baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Krupce – Bohosudově celodenní akce s bohatým programem na podporu unikátních bohosudovských varhan. Proto slovo varhany bude tento den skloňováno snad ve všech pádech. V neděli 19. září proběhne v bazilice mše svatá.

Na co se tedy můžou návštěvníci těšit?

Dopoledne si budou moci v bazilice prohlédnout vzácné liturgické předměty a ornáty, které se běžně nevystavují. Ve stejnou dobu proběhne na faře setkání diecézních varhaníků, ke kterým se přidají amatérští varhaníci z celé republiky. V prostoru před bazilikou bude možnost se zaposlouchat do skladeb flétnového souboru dětí ze ZUŠ Stanislava Šebka Krupka. Po obědě proběhne v bazilice autentické vyprávění paní Marie Sabau k vystaveným originálním obrazům z dílny místních umělců ze skupiny ARTime.

Odpolední program bude nabitější ještě více než ten dopolední. Bude se střídat mezi bazilikou, ambity a prostorem před Biskupským gymnáziem. V přilehlých ambitech bude po celý den probíhat staročeský jarmark, kde vedle prodeje tradičních výrobků, se bude také tančit. Návštěvníci uvidí hadí ženu, uslyší jarmareční písně a přijde i flašinetář. Bude se hrát jarmareční představení Pověst o panně Sabině z Růžového hrádku. Trhovkyně a další účinkující se obléknou do dobových kostýmů.

Když na chvíli umlknou jarmareční písně a dozní poslední slova představení, přivítají všechny tóny našich jedinečných varhan, za které postupně usedne sedm amatérských varhaníků z různých farností z celé republiky, kteří zahrají své skladby na nástroji evropského formátu, který se v bazilice nachází. Přehlídku zahájí čestný host pan Florian Löw, varhaník z bavorského Plössbergu. Závěr přehlídky pak bude patřit varhaníkovi a regenschorimu pražské Lorety panu Radku Rejškovi.

Své si užijí i děti, které si budou moci vyzkoušet svůj um ve staročeských dětských hrách a za vybojovaná vítězství směnit jarmareční peníze za zaslouženou odměnu. Rozhodně si nenechte ujít: tradiční domácí kynuté koláče, proutěné košíky, mýdla, křížaly, perníčky, keramiku, šperky, vystoupení šermířů a kouzelníka a mnoho dalšího.

Celodenní program vyvrcholí večerním slavnostním varhanním koncertem.

Za varhany usedne významný český dirigent, skladatel a varhaník pan Miloš Bok, regenschori baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Krupce-Bohosudov. Dlouhá léta neměla bazilika svého regenschoriho a tak při této příležitosti bude na začátku koncertu pan Miloš Bok představen a uveden do funkce regenschoriho a zároveň mu bude vyjádřeno poděkování za jeho 35 let trvající životní a hudební přínos pro Baziliku v Bohosudově. Symbolicky se tak propojí historie se současností, a proto během koncertu zazní autorská skladba pana Stanislava Šebka, již zesnulého regenschoriho baziliky, který tuto funkci vykonával od roku 1947-1984.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*