Část Bíliny je nově bezdoplatkovou zónou

Bílina. Zdroj: www.bilina.cz
  •  

Dalším městem, které omezuje vyplácení doplatku na bydlení je nově i Bílina. Bezdoplatkovou zónou bylo vyhlášeno celé Teplické Předměstí. Znamená to částečné omezení výplaty dávek na bydlení pro nově příchozí obyvatele.

“Opatření pomůže omezit takzvanou sociální turistiku i obchod s chudobou. Je to jediný nástroj, který má město k dispozici k řešení této problematiky a s ní souvisejícím vysokým počtem přestupků a spáchaných trestných činů v lokalitě. Opatření obecné povahy již na Teplickém Předměstí platilo v několika vytipovaných ulicích, nyní je rozšířené na celou oblast. Chceme tímto opatřením chránit vlastníky nemovitostí v dané lokalitě, aby se nezvyšoval příliv sociálně nepřizpůsobivých občanů a výskyt sociálně nežádoucích jevů a díky tomu nedocházelo ke snižování hodnot nemovitostí,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Teplické Předměstí je také lokalitou s nejčastějším výskytem uživatelů drog, s častým nálezem pohozených injekčních stříkaček. Za období od 1. ledna 2017 do 31. července 2018 zde došlo k 1 583 přestupkům.

“Při srovnání míry spáchaných činů a přestupků s ostatními částmi města je četnost spáchaných trestných činů a přestupků na Teplickém Předměstí velmi vysoká. Z šetření je zřejmé, že nejčastěji v lokalitě řešili policisté, strážníci i jiné oprávněné orgány distribuci návykových látek, šíření toxikomanie, poškozování cizího majetku, záškoláctví, fyzické a slovní napadání mezi obyvateli, vyhrožování v hernách, restauracích či na ulicích nebo rušení nočního klidu,” uvedl Oldřich Jedlička, vedoucí odboru dopravy, který veřejnou vyhlášku na základě žádosti vedení města vydal.

Bezdoplatková zóna se týká ulic Antonína Sovy, Bedřicha Smetany, Bezovka, Bílinská, Čapkova, Čsl. armády, Dukelská, Dvořákova, E. Krásnohorské, Hasičská, Havlíčkova, Horská, Husova, Chlumská, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Litoměřická, M. Švabinského, Na Chlumu, Pivovarská, Prokopa Holého, Sídliště SHD, Sídliště U Nového nádraží, Sídliště Za Chlumem, Studentská, Teplická, Vítězná, Vojanova, Východní a Zadní.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*