Bílina proinvestuje osmdesát milionů

ilustr. obr.
  •  

Zastupitelstvem schválený rozpočet Bíliny počítá s příjmy ve výši 386 milionů korun a s výdaji 414 milionů. Osmadvacetimilionové saldo bude v případě potřeby financováno z přebytku hospodaření z minulých let. Na investice půjde přes 81 milionů.

“Rozpočet je navrhován jako mírně schodkový s tím, že můžeme očekávat v průběhu roku další příjmy, které nejsou v rozpočtu zahrnuté. Na konci roku tedy předpokládáme, že bude rozpočet vyrovnaný. Volné finanční prostředky z předešlých let se snažíme zhodnocovat, například formou termínovaných vkladů. Již několik let navíc město nemá žádný úvěr a nepočítáme s takovým druhem financování ani v letošním roce,” sdělila starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Jeden milion korun vůbec poprvé dalo město k dispozici veřejnosti, v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Bílinu. “Vůbec poprvé je v rozpočtu města zahrnuta částka, o jejímž uplatnění bude moci rozhodnout veřejnost. Své návrhy může podávat až do konce ledna,” upřesnila místostarostka města Marcela Dvořáková.

Na rok 2020 je naplánovaná řada investičních akcí. Přes dva miliony bude stát oprava prostoru před garážovým stáním v Čapkově ulici, milion je vyčleněn na opravy komunikací, tři sta tisíc bude stát vybudování ostrůvku přes silnici 1/13 u fotbalového hřiště, přechod pro chodce v Sídlišti Za Chlumem si vyžádá 250 tisíc. Za necelé tři miliony bude vybudován chodník v Mostecké ulici podél hřbitova, pět milionů nechá město na opravy chodníků a milion je připraven na případné budování cyklostezek.

Jednou z největších položek letošního rozpočtu jsou investice do základních škol. Celkem si vyžádají přes 24 milionů korun, část se navrátí z dotace.

V Základní škole Lidická se plánují opravy a rekonstrukce zhruba za jeden milion. Další devět milionů letos město investuje do zřízení odborných učeben a bezbariérového řešení v této škole. V Základní škole Aléská si milion a čtvrt vyžádá oprava běžecké dráhy. V Základní škole Za Chlumem bude za 2,4 milionu opravena jídelna a za 650 tisíc dílny, ve kterých vzniknou technické kluby. Skoro pět a půl milionu bude stát vybudování odborných učeben a bezbariérové řešení školy. Přes dvanáct milionů půjde z rozpočtu v letech 2020/21 na opravy v základní umělecké škole.

Investice jsou plánovány i do letního kina.  Budou vyměněné lavice v hledišti za půl milionu korun, dále bude za necelých sedm set tisíc opraven prostor před pódiem. Čtvrt milionu si vyžádají opravy v Zelené hale a v zimním stadionu. V roce 2020 město počítá se zadáním projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci zimního stadionu.

V areálu koupaliště bude zdemolována správní budova, opraveno zázemí autokempu a vybudována nová recepce. Demoliční práce vyjdou letos na 2,5 milionu, dalších 7,5 milionu si vyžádají stavební práce v dalších letech. Přes půl milionu půjde na opravy dopravního hřiště.

V Pohádkovém lese bude město pokračovat v revitalizaci a umístí tam lampy a kamerový systém, práce si vyžádají přes milion korun. V letošním roce bude město investovat do areálu Kyselky, a to i do budovy samotné.

S částkou ve výši skoro pěti a půl milionu počítá rozpočet pro Hornickou nemocnici s poliklinikou. Čtrnáct milionů bude stát výstavba multifunkčního objektu u Domova s pečovatelskou službou.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*