Zhodnocení uplynulé topné sezony

  •  

Zhodnocením uplynulé topné sezony a dokončením přípravy letošních odstávek se zabývali manažeři provozních jednotek ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ na severu Čech. Jak se shodli, topná sezona měla standardní průběh a byla jednou z nejteplejších za posledních sedm let.

V Ústeckém kraji se přitom začalo naplno s dodávkami tepla v půlce loňského září, přičemž vzhledem k vysokým venkovním teplotám došlo v některých lokalitách na žádost odběratelů na přelomu dubna a května k jejich krátkodobému přerušení. Definitivní konec topné sezony pak nastal 20. května.

 „Během uplynulé topné sezony se dočkal své premiéry nově vybudovaný zhruba pět kilometrů dlouhý horkovod pro oblast Prosetice, který nahradil plynové kotelny v této teplické lokalitě.

Zásobování teplem zde probíhá prostřednictvím centrální výměníkové stanice v lázeňském domě Beethoven,“ uvedl Belo Svitek, manažer provozní jednotky Teplice. Jak dodal, v současné době se již připravují na plánovanou letní odstávku, během níž kromě běžných revizí rozvodné sítě dojde k vybudování přípojky pro právě stavěnou plynovou kotelnu v areálu Elektrárny Ledvice.

„Jedná se o budoucí záložní zdroj, který nahradí dosluhující výtopnu v Proboštově. Kromě této přípojky bude během odstávky vyměněno asi 200 metrů poškozených izolací mezi elektrárnou Ledvice a centrální předávací stanicí v Teplicích.“

 

Přípravy na plánované odstávky probíhají i v ostatních lokalitách ČEZ Teplárenské, někde jako například v Ústí nad Labem již dokonce začaly. „Plánujeme promazat všechny armatury tepelné sítě. Nefunkční budou pochopitelně nahrazeny novými. Zároveň proběhne oprava vybraných betonových patek, ocelových konstrukcí či kalníků, které v soustavězachycují hrubé mechanické nečistoty.

Rovněž budou ověřeny fakturační měřiče,“ říká Jiří Gruber, manažer provozní jednotky Ústí nad Labem. Mezi tyto standardní úkony letní údržby ještě zařadil opravu přes 100 metrů dlouhého přemostění parovodu přes železnici a rekonstrukci 75 metrů parního a kondenzátního potrubí v Brněnské ulici.

 

Za standardní programy dlouhodobého charakteru k udržení spolehlivosti dodávek tepla pak označil veškeré plánované aktivity Libor Vízek, manažer provozní jednotky Chomutov. Podle něj půjde o diagnostické práce nutné k doplnění informací o stupni opotřebení zařízení, ke kterému mohlo dojít během jeho provozu v průběhu topné sezony, a případné výměny opotřebovaného a dožitého zařízení.
„Pokud během těchto revizí zařízení narazíme na nějaký problém, zjednáme pochopitelně nápravu,“ podotkl Libor Vízek s tím, že například horkovod z Elektrárny Tušimice do Kadaně se dočká výměny několika kulových ventilů na odvzdušnění a vypouštění a také sejmutí, ověření a opětné nasazení průtokoměrů na měření dodaného tepla do města.

 

První topnou sezonu se dodávkami tepla pro město Ledvice má za sebou provozní jednotka v Bílině. Podle jejího manažera Petra Smrže byla až na nečekanou poruchu na technologickém zařízení v ledvické elektrárně, které je společné pro provoz obou bloků, bezproblémová. „I když horkovod je poměrně nový, bude pochopitelně během plánované odstávky podroben preventivní revizi, stejně jako centrální napáječ pro město Bílinu. V jeho případě počítáme s kontrolou všech armatur a výměnou některých dosluhujících ventilů,“ poznamenal na závěr Petr Smrž.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*