Využijte bytové a sociální poradenství

ilustr. foto
  •  

Od nového roku poskytuje Sdružení nájemníků České republiky, prostřednictvím poslanecké kanceláře Zuzany Kailové bytové a sociální poradenství.

Sdružení nabízí své odborníky z oblasti sociálního a bytového poradenství. Mohou je využít všechny zainteresované strany – nájemníci, vlastníci i členové bytových družstev. Konzultace lze provádět formou dopisů, emailů i po telefonu a je bezplatné. Sjednat si lze i osobní poradnu za úhradu cestovních nákladů poradci. Neváhejte se postavit za svá práva a kontaktujte nás.

Telefonické a e-mailové poradenství:

Po, St  9.00 – 16.00
Út, Čt  9.00 – 18.00
Pá        9.00 – 12.00

Poradenská telefonní linka: 900 109 801
E – mail: son@cmkos.cz
Objednací telefonní linka: 234 463 343

Okruhy základních témat konzultací:

Součástí konzultace je i poskytnutí informací s bytovou problematikou související (tj. např. informace z rodinného práva, pracovního práva, poskytnutí příspěvků dle zákona o státní sociální podpoře, podpora v hmotné nouzi, zákon o obchodních korporacích…)

Bytové spoluvlastnictví

–       vymezení jednotky (srovnání se zák. 72/1994 Sb.)

–       společné části domu

–       vznik jednotky

–       zápis do KN

–       práva a povinnosti vlastníka jednotky

–       prohlášení vlastníka

–       změna v prohlášení vlastníka

–       převod jednotky

–       Společenství vlastníků jednotek

–       Stanovy SVJ

–       změny při hlasování na shromáždění vlastníků, statutární orgány, práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky, platby do fondu oprav apod.

Bytové družstvo

–       vymezení pojmu družstevní byt a družstevní nebytový prostor

–       nájem družstevního bytu

–       převod družstevního podílu

–       zánik členství, práva a povinnosti člena bytového družstva

–       stanovy BD


Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht

–       změny v oblastech nájmů, podnájmů, pachtu.

–       vztah nového občanského zákoníku ke dřívější úpravě nájmu

–       nové pojetí předmětu nájmu, doba nájmu určitá, neurčitá, dobrá víra a vliv na uzavření smlouvy;

–       specifika společného nájmu;

–       změny úpravy výše nájemného a úhrady za služby 2015;

–       otázky práv a povinnosti stran;

–       nově nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení 2015;

–       přechod nájmu

–       nové pojetí nájmu prostor sloužících k podnikání;

–       vznik, změny a skončení nájmu, nové výpovědní důvody;

–       uzavírání nájemních smluv a jejich obsah

–       zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu

–       práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu;

–       nájemné a možnosti jeho sjednávání;

–       jistota

Problematika služeb spojených s užíváním bytu

–       úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování dle zákona č. 67/2013 Sb.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*