Vedení kraje uzavřelo memorandum podporující výrobu lithia a výstavbu gigafactory

  •  

Ústecký kraj, ČEZ a Geomet podepsaly memorandum týkající se podpory výroby lithia a výstavby továrny na bateriové články pro elektromobily. Výroba lithia ve spojení s vybudováním gigafactory je podle vedení Ústeckého kraje unikátní příležitostí pro modernizaci průmyslové výroby v kraji a nahrazení tisíců pracovních míst v utlumovaném uhelném průmyslu.

„Uhelný průmysl postupně skončí a my hledáme nové perspektivní obory, ve kterých najdou naši lidé z lomů, elektráren, ale i napojených dodavatelských firem uplatnění. Mluvíme o tisícovkách pracovních míst, která postupně zaniknou. Logickým řešením je výroba lithia jako klíčové suroviny moderní energetiky a postavení gigafactory,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a dodal, že kraj vítá plán ČEZ a Geomet, podle kterého bude maximum u nás vyrobeného lithia zpracováno v plánované místní gigafactory, což zajistí, že kraj bude mít z lithia ten největší užitek

Všechny tři strany memoranda se shodly na tom, že projekty výroby lithia a vybudování gigafactory na území kraje jsou zásadní z hlediska surovinové a energetické bezpečnosti Česka a EU a účastníci memoranda je podporují a jsou připraveni vyvinout maximální úsilí pro jejich rozvoj. Zároveň budou pracovat na tom, aby co největší množství lithia vyrobeného na území Ústeckého kraje bylo využito v plánované místní gigafactory. Rada Ústeckého kraje zároveň doporučila zahájení aktualizace Zásad územního rozvoje (ZUR), což je předpokladem pro výrobu lithia v kraji a uvedení memoranda do praxe.

Projekt těžby a výroby lithia na Cínovci vytvoří odhadem přímo zhruba tisícovku pracovních míst a v plánované gigafactory vznikne přímo další tři tisícovky pracovních míst. Ve většině z nich mohou najít uplatnění zaměstnanci zdejšího uhelného průmyslu, který je postupně utlumován. Zároveň továrna zformuje přímo poptávku po dalších více než 500 zaměstnancích s vyšším vzděláním, což skýtá příležitost pro oborový rozvoj v oblasti školství i vznik nových, perspektivních studijních oborů v kraji.

„Evropský trh s bateriemi čeká obrovský růst. Automobilový průmysl u nás tvoří cca 10 procent HDP a podobně jako energetiku ho čekají velké změny. Průmysl potřebuje vytvářet pracovní místa v moderních perspektivních odvětvích a nahradit pracovní místa v končících oborech. Gigafactory není pouhou továrnou, ale bude zároveň centrem inovativního průmyslu a výzkumu a vývoje, což je velkou příležitostí pro kraj,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Celkově by podle studie respektované poradenské společnosti Deloitte gigafactory zvýšila český HDP o 3,6 procent, tedy o 186 miliard korun, a celkem včetně dodavatelských firem a dalších oborů přinesla do kraje přes 33 000 nových pracovních míst.

Pro naplňování memoranda vznikne pracovní skupina složená ze tří zástupců Ústeckého kraje a tří zástupců ČEZ a Geomet. „Zásadou Skupiny ČEZ je, že jakýkoliv její projekt musí mít co nejmenší dopady na okolí a v případě výroby lithia a gigafactory to platí dvojnásob. Cílem Evropské unie a přechodu na elektromobilitu je zlepšení životního prostředí a tomu musí odpovídat i způsob výroby našich produktů. Automobilky od nás budou baterie odebírat jen za předpokladu, že i jejich výroba bude hodnocena z pohledu ekologie známkou za jedna,“ vysvětluje Martin Pohlodek, generální ředitel firmy Geomet, ve které je ČEZ většinovým vlastníkem.

ČEZ a Geomet tak společně garantují, že výroba lithia v Krušných horách za žádných okolností nezasáhne těžebními ani prospektorskými pracemi do ochranného nárazníkového území lokality Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO. Současně veškeré činnosti ČEZ a Geomet budou odpovídat všem příslušným legislativním normám, zejména posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Zároveň lesní porost, který ustoupí výrobě lithia, bude kompenzován výsadbou nového lesa nebo obnovou rašelinišť.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*