Univerzita otevírá budoucím studentům dveře

  •  

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem opět pořádá Den otevřených dveří… živě a ne na distanc. Den otevřených dveří UJEP proběhne 3. února od 9:00 do 15:00 h, a to na všech fakultách a po celém Kampusu UJEP. Kromě fakulty filozofické, která realizuje DOD kompletně online formou, budou všechny budovy přístupné a dveře otevřené.

Každá z osmi fakult (strojního inženýrství, životního prostředí, umění a designu, filozofická, zdravotnických studií, přírodovědecká, pedagogická a sociálně ekonomická) má připravený samostatný program odpovídající jejímu zaměření. Fakulty budou nejen prezentovat nabízené studijní programy, ale také pozvou návštěvníky do specializovaných pracovišť a laboratoří s desítkami výukových přístrojů, demonstračních modelů a moderních vědeckých zařízení.

„Každá z fakult realizuje specifický vědecký výzkum, který v rámci Dne otevřených dveří bude také prezentovat. Pro mnohé zájemce o studium může být i pohled do zákulisí reálného výzkumu důležitou motivací při rozhodování o své budoucí životní dráze,“ zve na UJEP prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Fakulta umění a designu, na které již díky specifické formě studia den otevřených dveří proběhl, nabídne v celouniverzitní den otevřených dveří své prostory k návštěvě výstavy klauzurních prací.

Kromě fakultních lákadel je připraven také celouniverzitní program. Ten bude probíhat v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP (MFC). Zde návštěvníci naleznou infostánek a obdrží základní informace o ústecké univerzitě a studijních programech na jednotlivých fakultách. K dispozici budou zbrusu nové informační publikace UJEP a samozřejmě plánek Kampusu UJEP. Pokud tedy návštěvník nebude vědět, kde konkrétně se jeho vyvolená fakulta nachází, odpověď nalezne právě v lobby MFC UJEP.

„Zároveň zde bude probíhat prezentace mezinárodního programu Erasmus+, zejména studentských mobilit, takže si uchazeč o studiu bude moci již nyní plánovat, kam by případně s finanční pomocí naší univerzity mohl v rámci studia vycestovat za poznáním,“ uvádí prorektor pro vnější vztahy profesor Pavel Doulík.

Pro návštěvníky UJEP bude v lobby MFC k dispozici chill out zóna, DJ, připraveny jsou také soutěže a kvízy o propagační předměty UJEP, fotokoutek pro zaznamenání nezapomenutelného prvního dne na UJEP a drobné občerstvení.

„Pro uchazeče máme připravený také jednoduchý elektronický dotazník s otázkami, které pro nás budou důležitou zpětnou vazbou o jejich vnímání naší univerzity. Za každou zpětnou vazbu budeme velice rádi,“ upozorňuje prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Moderní Kampus UJEP univerzita svým návštěvníkům představí v podobě komentovaných prohlídek kampusem. Jednoduchý procházkový okruh provede zájemce o studium univerzitním městečkem a ukáže jednotlivé fakulty, důležitá místa, možnosti stravování i prostory pro relax a zábavu. Prohlídky budou startovat vždy v půl a v celou.

Na univerzitním „place“ budou také naši fotografové i kameramani, aby první kroky našich dalších potenciálních prváků na UJEP byly zaznamenány.

„Pokud se ještě potom uchazeči o studium na naší univerzitě podívají také na filmové dokumenty našeho Příběhu UJEP, uvidí, že studium a věda na UJEP jsou vlastně krásným dobrodružstvím,“ uzavírá prorektor Pavel Doulík.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*