Střední škola AGC

  •  

Střední škola AGC připravuje pro podniky v regionu co nejšikovnější pracovníky. „Vychováváme žáky, kteří budou uplatnitelní ve firmách a institucích v regionu okamžitě po ukončení studia. Cesta k tomu vede přes posilování praktických dovedností a zkušeností našich budoucích absolventů,“ říká ředitel školy Tomáš Holomek.

A jaké obory nabízíme?

Informační technologie: Studiem oboru Informační technologie se naučíš počítač ovládat opravdu dobře. Porozumíš práci s kancelářskými aplikacemi, daty, tabulkami i dokumenty. Naučíš se programovat a konfigurovat počítač v operačním systému Windows a Linux. Získáš základy kreslení v prostředí CAD systému a osvojíš si i problematiku síťových protokolů. Získáš základní dovednosti v tvorbě webových stránek a aplikací pro zpracování dat. Na konci můžeš obdržet certifikát ECDL, který použiješ nejen u maturity, ale hlavně ve vysněné firmě při pohovoru o přijetí.

Mechanik elektrotechnik: Obor Mechanik elektrotechnik zaměřujeme na robotiku a automatizaci. Seznámíš se s programováním řídicích jednotek, které ovládají robotická pracoviště, programováním minipočítačů arduino, které ovládají na dálku inteligentní systémy. Získáš i základy elektrotechniky s možností získat první kvalifikační stupeň odborné způsobilosti práce na elektrickém zařízení. Svoje dovednosti můžeš uplatnit již v průběhu studia na pracovišti firmy, která tě v rámci stipendijního programu připraví na plánovanou profesi, a po maturitě můžeš nastoupit jako kvalifikovaný odborník.

Ekonomika a podnikání: Obor Ekonomika a podnikání tě připraví na zahájení podnikání nebo ti pomůže nastartovat kariéru spojenou s finančnictvím. Obor je velmi vhodný pro sportovce nebo žáky se zájmem o cestování, protože se naučíš používat dva světové jazyky, poznáš zákoutí účetnictví a daňové evidence, vše si vyzkoušíš v praktické přípravě. Psaní všemi deseti a základy správné korespondence jsou samozřejmostí. V průběhu studia získáš základy právního minima, psychologie prodeje nebo si vyzkoušíš marketingový plán chodu malé firmy, a to vše v rámci projektu žákovské firmy.

Předškolní a mimoškolní pedagogika: V oboru si vyzkoušíš pedagogické postupy v rámci předškolního vzdělávání a řízení volného času. V průběhu studia získáš základy psychologie a pedagogiky, osvojíš si metodiku práce s dětmi v oblasti výtvarné, hudební, dramatické a tělesné výchovy. Naučíš se hrát na tři hudební nástroje a rozvineš své kreativní vnímání, zaměřené především na práci v malých dětských kolektivech. Součástí vzdělávání je praktická příprava pod vedením profesionálních pedagogů v mateřských školách, družinách nebo domech dětí a mládeže.

Elektrikář: Obor Elektrikář tě připraví na profesní kvalifikaci a naučí tě navrhovat a zapojovat elektrické soustavy v domácnostech, například koupelnu nebo osvětlení schodiště s automatickým zhasínáním. Ve firmách zase budeš umět zapojit motorové soustavy, rozvaděče a rozvodné skříně. To vše s vědomím, že jsou dodrženy všechny předpisy v souladu s bezpečností práce na elektrickém zařízení. Po třech letech studia získáš výuční list a první kvalifikační stupeň odborné způsobilosti práce na elektrickém zařízení.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*