Střední škola AGC otevírá novou učebnu IoT!

  •  

Střední škola AGC v Teplicích vybudovala inovativní učebnu pro výuku, zaměřenou na práci se zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, umožňující těmto zařízením se vzájemně propojit a vyměňovat si data. Uvedená technologie se nazývá internet věcí (Internet of Things, neboli IoT).

Zeptali jsme se ředitele školy Tomáše Holomka, co nového chystá v nadcházejícím školním roce pro stávající i nové žáky. „Jako každé léto jsme využili relativně volného prázdninového času k větší i menší údržbě a dalšímu rozvoji školy. Kompletně jsme rekonstruovali školní knihovnu a učebnu pro výuku matematiky a fyziky. Ve školní dílně jsme uvolnili prostory pro rozšíření odborného výcviku robotiky a automatizace, do kterých instalujeme další pracoviště od společnosti FESTO za bezmála milion korun. Nejvýznamnější novinkou ale je zcela nová, inovativní učebna internetu věcí, zaměřená na výuku automatizace a robotiky, vybavená elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi, vše v duchu trendu Průmysl 4.0. Významná část pořizovacích nákladů na vybavení pak pochází z projektu EDUgrant díky kladnému zhodnocení našeho projektového záměru Nadací Velux.“.

Co nového to přinese vašim žákům? „Žáci oborů Informační technologie, Mechanik elektrotechnik a Elektrikář si budou moci vyzkoušet, jak funguje tzv. chytrá domácnost, jak svázat elektrotechnické zařízení s mobilním telefonem, jak naprogramovat mikropočítač Arduino pro ovládání různých zařízení (např. mikrovlnná trouba, automatická pračka a jiné stroje) nebo micro:bit, který umožňuje hravě zvládnout základy programování a dále je pak rozvíjet.“.

Došlo k nějakému významnému posunu školy i v oblasti, ovlivňující rozvoj ústeckého regionu? „Rozhodně ano, již několik let má naše škola propůjčený titul fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nyní jsme získali další podobný titul, a to z fakulty Strojního inženýrství, což má pro nás opravdu velký význam. Máme kompletně dokončenou projektovou dokumentaci na dostavbu propojovacího areálu, ve kterém jsou plánované moderní dílny pro výuku robotiky a elektrotechniky. Pro tento záměr jsme nedávno získali i stavební povolení.“ říká Tomáš Holomek.

Střední škola AGC patří mezi nestátní, firemní střední školy. Jediným vlastníkem a zřizovatelem školy je společnost AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, která vyrábí a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (vnější fasády a dekorativní sklo do interiérů), automobilový průmysl (nová a náhradní skla) a solární průmysl. Nabízí celkem 5 oborů vzdělávání v učební i maturitní formě a studuje zde okolo 370 žáků denní formy a 100 studentů dálkové formy vzdělávání.

Kontaktní osoba: Tomáš Holomek, ředitel školy, mail: tomas.holomek@skola-agc.cz, telefon: 417 538 357


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*