Střední škola AGC nabízí certifikaci ECDL ve spojení s maturitou

  •  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v součinnosti s vybranými školami zahájilo pokusné ověřování zaměřené na možnost uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky. Jedná se o to, že v profilové části maturitní zkoušky lze za podmínek stanovených v propozicích projektu pokusného ověřování nahradit u určených oborů jeden maturitní předmět výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky, doložené mezinárodně uznávaným certifikátem.

V zásadě jde o veliký posun v ověřování odborných dovedností našich maturantů a samozřejmě o lepší uplatnitelnost na trhu práce. Projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Přínos konceptu ECDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání.

A přesně toto je cíl, který sleduje i naše škola. Všichni naši žáci mají možnost v rámci certifikovaného střediska ECDL získat osvědčení práce na počítači v několika oblastech, jako je bezpečnost práce na PC, práce s textem, tabulkou nebo databází, komunikace nebo programování. V současnosti připravujeme i další moduly, například z oblasti robotiky. Žáci oboru Informační technologie navíc mohou díky účasti školy v pokusném ověřování po splnění podmínek složit jednu maturitní profilovou zkoušku předložením certifikátu. Získat ho, znamená úspěšně splnit 7 určených modulů do určeného termínu. Výhodou je, že plnění podmínek pro certifikaci mohou zahájit mnohem dříve, než se dostanou do maturitního ročníku, a tak si přípravu rozložit na delší časové období. V letošním roce si takto „zkrátilo“ maturitu 8 žáků a je zcela evidentní, že si z ní odnesou do života mnohem více.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*