Střední škola AGC cíleně nabízí perspektivní obory

  •  

„Naše škola neustále směřuje vpřed vstříc výzvám, které již nejsou otázkou vzdálené budoucnosti. Nacházíme se na rozcestí a musíme vsadit na cíle trendu Průmysl 4.0 a zainvestovat do nových technologií,“ tvrdí ředitel teplické Střední školy AGC a.s. Ing. Tomáš Holomek.

„Digitalizace a robotizace je budoucnost, jež zasahuje prakticky do všech oblastí pracovního trhu i osobního rozvoje. Současné technické obory, doma i v zahraničí, bojují s nedostatkem kompetentních pracovníků. Odborníci v oblasti automatizace, robotizace nebo automobilového a elektrotechnického průmyslu budou vždy potřební.“ říká Tomáš Holomek a hned dodává, „…díky spojení se zřizovatelem AGC Flat Glass Czech a.s. a divizí AGC Automotive Czech a.s. jsme získali špičkové pracoviště s robotickou aplikací ABB a FESTO. Následně jsme mohli akreditovat obor Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku a automatizaci a uvedené vybavení nabídnout zájemcům k získání potřebné kvalifikace.“

Jaké možnosti tedy nabídne studentům průmyslový robot ABB a samotné pracoviště robotiky a pneumatiky?

„Obor Mechanik elektrotechnik je maturitní obor s po-sílenou odbornou přípravou, a je tedy více zaměřen na získání praktických dovedností a to je přesně to, co potřebují zaměstnavatelé. Robotika a automatizace se postupně stávají klíčovou osou většiny výrobních a logistických firem a zkušenosti, získané již v průběhu odborné přípravy, jsou k nezaplacení. Společnost ABB patří mezi světové lídry v dodávkách průmyslových robotů, automatizovaných výrobních systémů a s tím spojených služeb. Znalost práce na tomto vybavení je beze sporu výhodou. Stávající vybavení, včetně toho, co máme v plánu dále pořizovat, umožní studentům se lépe seznámit s problematikou programování PLC jednotek, servisem jednotlivých dílů a pomůže pochopit cyklické řídicí systémy, se kterými se následně v reálných provozech setkají.

Jaká je poptávka mateřské firmy po studentech Střední školy AGC a.s.?

Obor jsme akreditovali s ohledem na potřeby mateřské společnosti i celé skupiny AGC v nadnárodním měřítku. Absolventi s garantovanou úrovní znalostí a dovedností v oblasti robotiky a automatizace jsou na pracovním trhu dlouhodobě „nedostatkovým sortimentem“. O naše žáky již projevuje zájem i vedení společností AGC v Belgii. Již v prvním roce projevila společnost AGC zájem o 12 studentů, kterým bude nabídnut stipendijní program a po maturitě i lukrativní pracovní pozice s rychlým kariérním růstem.

Kontakt:

Střední škola AGC a.s.

Rooseveltovo náměstí 5, Teplice

Tel.: 417 538 357, www.skola-agc.cz


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*