Střední škola AGC cestuje po Evropě

Foto: SŠ AGC
  •  

„Cestujeme po Evropě“, tak se jmenoval celoškolský projekt, realizovaný 16. listopadu a financovaný z OP JAK. Během tohoto projektového dne jsme všichni procestovali 17 evropských států a objevovali bohatství jejich kultur. Každá třída si již v říjnu vylosovala jeden evropský stát, následně sbírala informace a zjišťovala zajímavosti o dané zemi. Poté už nic nebránilo tomu vydat se vstříc dobrodružství.

Žáci v rámci spolupráce vytvořili plakáty s informacemi o dané zemi, dále si připravili základní jazykové fráze, což přispělo k lepšímu porozumění každému národu. Nedílnou součástí prezentace byly aktivity typické pro danou zemi, což poskytlo praktický pohled na každodenní život v různých evropských končinách.

Nechyběla ani národní kuchyně, na které se s poděkováním podíleli rodiče, čímž pomohli ještě víc posílit prožitky z každého státu a zažít autentickou atmosféru různorodých kultur. Nedílnou součástí byl kromě tradičních krojů i tanec a poslech hudby. Tematicky orientovaný fotokoutek pak byl využit k vytvoření triček s monumenty daných států.

Celý projekt byl nejen výukový, ale také zábavný a interaktivní. Třídní učitelé i žáci si užili každý okamžik tohoto speciálního dne mimo běžnou výuku. Na závěr si žáci prověřili nabyté znalosti z evropského života vědomostními kvízy.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*