Peníze za nové kotle již dostalo 428 lidí

  •  

V letošním roce již Ústecký kraj 428 lidem vyplatil takzvanou kotlíkovou dotaci. Částka dosáhla 49 milionů korun. Ústecký kraj získal od Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v první výzvě 162 milionů a zavázal se zajistit výměnu minimálně 1080 starých neekologických kotlů za nové.

Žádost o kotlíkovou dotaci poslalo 1557 žadatelů, smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena s 1396 z nich, další žádosti jsou připraveny v takzvaném zásobníku. „S těmito žadateli jsou postupně uzavírány smlouvy v momentě, kdy dojde k uvolnění nevyčerpaných prostředků například od žadatelů, kteří z různých důvodů, většinou časových, od uzavřené smlouvy odstoupí, doposud to bylo 36 žadatelů. Tito občané samozřejmě mohou v budoucnu využít další kola kotlíkových dotací,“ uvedl mluvčí kraje Zdeněk Rytíř.

Proplácení dotací probíhá vždy až po uskutečnění výměny kotle a vyúčtování proinvestovaných nákladů. V současné době pracovníci krajského úřadu kontrolují došlá vyúčtování, na jejichž základě jsou v případě splnění všech podmínek dotačního programu a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace vypláceny finanční prostředky.

Další výzvy k podání žádosti o kotlíkové dotace plánuje Ústecký kraj v příštím roce. V rámci navýšení původní alokace pro Ústecký kraj o deset procent, kterou MŽP přislíbilo, je plánována samostatná výzva na výměnu starých kotlů za nové tepelné zdroje využívající obnovitelné zdroje energie.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*