Obří investice dostala zelenou. Projekt vystřelí výrobu skla do budoucnosti

  •  

Nové pracovní příležitosti přinese investice sklářské společnosti AGC do modernizace linky v dubské Barevce. Jediný závod koncernu na výrobu dekorativního skla v Evropě bude disponovat pilotní průlomovou linkou, využívající hybridní technologie přátelské k životnímu prostředí. Podle ředitele závodu Jiřího Pilného jde v rámci koncernu o mimořádně velkou investici.

Sklářská společnost dekarbonizuje výrobu skla. Co přesně to znamená?

AGC přijala závazek být do roku 2050 uhlíkově neutrální společností. Již v loňském roce jsme ohlásili výrobu skla s nízkou uhlíkovou stopou. Sklo Low-Carbon Planibel Clearlite je vyráběno v belgickém závodě AGC Moustier. Sklo má stejný vzhled a technické parametry. Díky změnám v získávání surovin, tavicím procesu, podílu recyklovaného skla, ve zdrojích energie a optimalizaci dopravy má toto sklo o 40 % nižší uhlíkovou stopu.

Tavicí proces projde revoluční změnou i v dubské Barevce. Proč volba padla právě na váš závod?

Barevka je v Evropě jediným závodem skupiny AGC na výrobu ornamentního skla. Jedná se o dekorativní sklo použité zejména v interiérech. Naším typickým zákazníkem jsou výrobci dveří, nábytku, skleněných příček a sprchových koutů. Tavicí agregát v závodě Barevka je mnohem menší než agregáty pro výrobu plaveného skla. Pro naši společnost jde tedy o příležitost vyzkoušet nové postupy a technologie v menším rozsahu, než budou přeneseny na výkonnější tavicí agregáty.

Co přesně se změní a na kolik investice vyjde?

Instalujeme na Barevce hybridní technologii, kdy bude agregát využívat vysoký podíl elektrického tavení spolu s tavením pomocí kyslíkového spalování zemního plynu. Teoreticky může podíl elektrické části tavicího procesu představovat i více než 50 % celkového výkonu. Společnost AGC již má zkušenosti s tavením za pomoci elektrického příhřevu, ale dosud se jednalo spíše o malý podíl celkové energie spotřebované při tavení. Investice je značná, v řádech stamilionů korun. Jde o násobek vynaložených prostředků ve srovnání s konvenční technologií, která je na Barevce nyní.

V čem přesně je projekt Barevky unikátní?

Společnost AGC pro tento projekt navázala strategické partnerství se společností Saint-Gobain. Obě společnosti si v běžném obchodním vztahu konkurují. Protože ale cílem AGC i Saint-Gobain je již deklarované dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, rozhodly se firmy na partnerské úrovni otestovat nové technologie, které oběma společnostem pomůžou tento cíl naplnit.

Na nové pilotní lince v Dubí se má výrazně snížit produk- ce přímých emisí CO2. O kolik a jaký vliv na životní prostředí to bude mít?

Jde o výrazné snížení na méně než polovinu přímých emisí. Samotné elektrické tavení přímé emise neprodukuje, je také energeticky příznivější než tavení za pomoci spalování. Ale i nové kyslíkové spalování zemního plynu bude podstatně čistší než aktuální instalovaná technologie s rekuperací. Nově navíc zařadíme do spalinových cest zařízení na jejich přečištění. Konstrukce tavicího agregátu zároveň výrazně sníží specifickou spotřebu sklářské pece, což je ukazatel množství celkové energie potřebné k utavení 1 tuny skloviny.

Po instalaci moderní technologie bude linka stejně výkonná?

Linka bude mít stejný výkon jako dosud. Neplánujeme snižování objemu výroby.

Do kdy by měla být hybridní pec v Dubí hotová a kdy bude v provozu?

Harmonogram prací na nové lince předpokládá nájezd výroby v průběhu roku 2024. Celkové odstavení výroby bude podstatně delší, než je obvyklé. Objem prací je značný, jedná se o velkou změnu v technologii.

Přinese to nějaké úspory?

Ano, přinese to značné úspory energie, přitom objem výroby zůstane zachován. Pro nás to ale především znamená další příležitost pro snižování emisí CO2, například použitím surovin s nízkou uhlíkovou stopou. Hlavní motivací této investice jsou právě technologie pro snížení emisí.

Nebude to znamenat snížení počtu pracovních míst?

Ne, spíše naopak. Při stejném objemu výroby neplánujeme žádné snižování počtu pracovníků. Vzhledem ke složitosti nové technologie se dá spíše předpokládat potřeba nových technických pracovníků. Linka na Barevce bude také spolupracovat s dalšími experty AGC z celého světa. Půjde o značné zvýšení kvalifikace našich pracovníků.

Jde ze strany AGC o reakci na nedávnou krizi na trhu s plynem?

Nejedná se o přímou reakci, ale tato investice vede ke snížení spotřeby zemního plynu při výrobě ornamentního skla v závodě Barevka. Při následném přenosu poznatků z provozu tohoto agregátu na další, mnohem výkonnější tavicí agregáty pak bude dopad na úspory spotřeby zemního plynu pro tavení skla v Evropě opravdu velký. Určitě je to další krok ke snižování  energetické závislosti České republiky, ale i Evropy na producentech fosilních paliv.

Jak se AGC vypořádala s tím, že cena plynu vylétla, a v jedné chvíli to dokonce vypadalo, že ho nebude dost?

Jednalo se o velmi složité období, které jsme ale nakonec velmi dobře zvládli. Důležitým faktorem ale bylo to, že jsme velkou společností, působící celosvětově. Tavicí proces je nesmírně energeticky náročný.

Většina našich linek spotřebovává pro tavení zemní plyn. Co by se stalo, kdyby plyn prostě nebyl?

Nedostatek zemního plynu by pro naše provozy mohl být fatální. Sklářskou pec nelze z principu úplně a určitě ne rychle odstavit. I řízené vyhasnutí pece je zdlouhavý a složitý proces. Opětovné rozjetí tavicí pece je podle typu takového agregátu v některých případech nemožné. Naše společnost přijala několik opatření například pro možnost použití náhradních paliv. Některé linky v Evropě jsou například uzpůsobeny pro použití LTO místo zemního plynu. Je to ale složitá otázka, protože tavicí agregáty se svou konstrukcí dost liší. Jako přední český výrobce jsme také velmi intenzivně komunikovali s českou vládou, a to zejména směrem k opatřením vyplývajícím z případného vyhlášení mimořádné situace v energetice.

Je sklo z Barevky součástí nějakého netradičního objektu?

Máme více než 100letou historii, takže o zajímavé projekty, které jsme realizovali, není nouze. Například jsme na zakázku udělali vzor, který imitoval sklo z 30. let minulého století. Bylo použito na zasklení Baťova památníku ve Zlíně.

Populární je také drátosklo, které se používalo třeba ve výtazích na sídlištích. Je o něj stále zájem?

Ano, drátosklo pořád vyrábíme a jedná se o významnou část našeho výrobního programu. Jedná se o použití spíše při renovaci výrobních a skladových hal, ne už tolik obytných budov. Ale máme i zákazníky, kteří typický vzhled drátoskla chtějí i do interiéru.

Jaké inovace AGC v poslední době zavedla a na jakých se pracuje?

Vyjmenovat všechny inovace, které naše společnost zavedla v poslední době, je rozhodně na samostatný článek. V Evropě máme Inovační a Technologické centrum v Belgii, kde se kontinuálně pracuje na zlepšování parametrů našich výrobků a technologií. Konkrétně pro lité sklo se ale technologie za poslední roky výrazně neposunula. Právě připravovaná investice to ale změní.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*


*